Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2015 z dne 31. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2015 z dne 31. 8. 2015

Kazalo

N 25/2015 Os-2826/15, Stran 1590
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni postopek predlagatelja Marka Mahnič, Grahovo Brdo 1, 6210 Sežana, ki ga zastopa odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane in nasprotnega udeleženca Josipa Grahorja, pok. Gašperja, Ulan 6, Karlovec, Hrvaška, sedaj neznanega bivališča, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca za mrtvega.
Po navedbah predlagatelja naj bi bil nasprotni udeleženec poleg ostalih, med drugim tudi poleg predlagatelja solastnik nepremičnine s parc. št. 1205/0, k.o. 2435-Križ, ki naj bi jo po trditvah predlagatelja predlagatelj zaradi dolgotrajne dobroverne lastniške posesti priposestvoval. Ker naj bi bilo bivališče nasprotnega udeleženca neznano, naj bi imel predlagatelj pravni interes, da se ga razglasi za mrtvega, da bi lahko z dediči uredil prepis. Nasprotni udeleženec naj bi bil pri parc. št. 1205/0, k.o. 2435-Križ vknjižen kot solastnik do deleža 1/72 na podlagi uradnega potrdila z dne 28. 6. 1905, št. 9/94-15 (Dn. št. 741), to je že pred več kot 110 leti, zaradi česar naj bi po mnenju predlagatelja bil že prav gotovo mrtev, čeprav njegona smrt ni nikjer uradno zaznamovana.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem in njegovem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 17. 8. 2015