Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2015 z dne 31. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2015 z dne 31. 8. 2015

Kazalo

N 23/2015 Os-2825/15, Stran 1590
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni postopek predlagatelja Marka Mahnič, Grahovo Brdo 1, 6210 Sežana, ki ga zastopa odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane in nasprotne udeleženke Marjete Antončič Malalan, roj. Grahor, Opčine 105, 34100 Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke za mrtvo.
Po navedbah predlagatelja naj bi bila nasprotna udeleženka poleg ostalih, med drugim tudi poleg predlagatelja solastnica nepremičnine s parc. št. 1205/0, k.o. 2435-Križ, ki naj bi jo po trditvah predlagatelja predlagatelj zaradi dolgotrajne dobroverne lastniške posesti priposestvoval. Ker naj bi bilo bivališče nasprotne udeleženke neznano, naj bi imel predlagatelj pravni interes, da se jo razglasi za mrtvo, da bi lahko z dediči uredil prepis. Nasprotna udeleženka naj bi bila pri parc. št. 1205/0, k.o. 2435-Križ vknjižena kot solastnica do deleža 1/72 na podlagi uradnega potrdila z dne 28. 6. 1905, št. 9/94-15 (Dn. št. 741), to je že pred več kot 110 leti, zaradi česar naj bi po mnenju predlagatelja bila že prav gotovo mrtva, čeprav njena smrt ni nikjer uradno zaznamovana.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani in njenem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 17. 8. 2015