Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2015 z dne 31. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2015 z dne 31. 8. 2015

Kazalo

D 158/2015 Os-2353/15, Stran 1589
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Frančiški Živec, roj. 18. 2. 1883, hčerki pokojnega Ivana, z zadnjim prebivališčem Skopo 13, 6221 Dutovlje, sedaj neznanega naslova, ki je bila razglašena za mrtvo in se je kot datum smrti določil 1. 1. 1954 (sklep naslovnega sodišča, opr. št. N 63/2014), v zemljiški knjigi je vpisana kot Frančiška Živec, pok. Ivana, Skopo 13, 6221 Dutovlje, sedaj neznanega bivališča.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 29. 5. 2015