Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2015 z dne 31. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2015 z dne 31. 8. 2015

Kazalo

II D 3228/2014 Os-2721/15, Stran 1589
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Jusić Matjažu, roj. dne 13. 8. 1958, umrlem dne 4. 11. 2014, nazadnje stanujočim na naslovu Einspielerjeva ulica 6, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Ker se je zap. hčerka kot edina dedinja I. dednega reda dedovanju odpovedala, sodišču pa niso znani podatki o morebitnih dedičih II. ali III. dednega reda, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pok. Jusić Matjažu poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2015