Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2015 z dne 31. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2015 z dne 31. 8. 2015

Kazalo

3186 VL 26734/2014 Os-2869/15, Stran 1589
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 26734/2014 z dne 5. 3. 2014 je bil dne 18. 4. 2014 opravljen v korist upnika Metalka stanovanjske storitve d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljubljana, rubež stanovanja št. 40, v 6. nadstropju, 7. etaža, št. stavbe 78, k.o. 1722 Trnovsko predmestje, ID stavbe 1722-7624, št. parcele 44/5, zemljiškoknjižni vložek 5501, v izmeri 28,33 m2, (po geodetskih podatkih 28,30 m2) na naslovu Švabičeva ulica 5, Ljubljana, last dolžnice Nevenke Rakočević, Kumrovška ulica 21, Ljubljana. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2015