Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2015 z dne 31. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2015 z dne 31. 8. 2015

Kazalo

VL 130624/2014 Os-2829/15, Stran 1589
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani – Centralnega oddelka za verodostojno listino, opr. št. VL 130624/2014 z dne 2. 10. 2014 (ki je postal pravnomočen dne 31. 10. 2014( zaradi izterjave 361,10 EUR, je bil dne 3. 12. 2014 opravljen v korist upnika AA LIPA d.o.o., Celovška cesta 264, 1000 Ljubljana, rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje številka 926, v izmeri 17 m2, ki se nahaja v 9. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Celovška cesta 264, 1210 Ljubljana, številka stavbe 1394, k.o. 1738 Dravlje, last dolžnika Boruta Gale, Celovška cesta 264, 1000 Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2015