Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

VL 142511/2014 Os-2681/15, Stran 1426
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, proti dolžniku_ Ismir Dizdarević, Kronetorpsgatan 102c, Švedska, ki ga zastopa začas. zastop. odv. Romana Sladič, Dalmatinova 10, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 4.312,04 EUR, sklenilo:
dolžniku Ismir Dizdarević, Kronetorpsgatan 102c, Švedska, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Romana Sladič, Dalmatinova 10, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2015

AAA Zlata odličnost