Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

VL 31168/2015 Os-2629/15, Stran 1426
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika AD VITA, podjetje za trgovino, posredništvo, gostinstvo, turizem, storitve in komunikacije, d.o.o., Tovarniška cesta 7B, Slovenske Konjice, ki ga zastopa odv. Zidanšek Vojko – odvetnik, Stari trg 036, Slovenske Konjice, proti dolžniku Petru Jančič, Opekarniška cesta 15B, Celje, ki ga zastopa Cugmas Velimir odvetnik, Liptovska ulica 6A, Slovenske Konjice, zaradi izterjave 217,41 EUR, sklenilo:
dolžniku Petru Jančič, Opekarniška cesta 15B, Celje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Cugmas Velimir, Liptovska ulica 6A, Slovenske Konjice.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2015

AAA Zlata odličnost