Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

Z 15/2015 Os-2540/15, Stran 1425
Okrajno sodišče v Kamniku je po okrajni sodnici Mariji Štular Bajželj v zadevi zavarovanja upnice Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, FURS, Davčna ulica 1, Ljubljana - dostava, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljubljana, zoper dolžnico Urško Kajdiž, Sigmundstr. 4, Stuttgart, 5000 Stuttgart, Nemčija, zaradi izterjave 3.075,65 EUR s pp, sklenilo:
dolžnici Urški Kajdiž, Sigmundstr. 4, Stuttgart, 5000 Stuttgart (sedaj neznanega bivališča) se postavi začasna zastopnica odvetnica Suzana Miklič Nikič, Ljubljanska cesta 102, Domžale.
Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 18. 6. 2015

AAA Zlata odličnost