Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

N 13/2012 Os-2562/15, Stran 1425
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Ireni Peer v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Martina Oblak, Babno 4/a, Celje, 2. Natalija Oblak, Babno 4/a, Celje, 3. Vilma Oblak, Babno 4/a, Celje, 4. Angela Kandolf, Babno 4/a, Celje, 5. Stanislava Vrenko, Babno 4/a, Celje, 6. Matej Kovač, Babno 4/a, Celje, 7. Božidar Vrenko, Babno 4/a, Celje, 8. Ljiljana Brkić, Babno 4/a, Celje, 9. Damir Brkić, Babno 4/a, Celje in 10. Nepremičnine Celje d.o.o, Miklošičeva ulica 1, Celje ki jih vse zastopa upravnik Dom Plan d.o.o., Globoko 8a, Rimske Toplice, proti nasprotnim udeležencem: 1. Maksimiljana Angela Janič Bornšek, Babno 4, Celje, 2. Marija Alojzija Vrečko, Škvarčeva ulica 19, Celje, 3. Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Celju in 4. Angela Kandolf, Babno 4/a, Celje, in udeleženka Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, Celje, o predlogu za ugotovitev pripadajočega zemljišča k stavbi na naslovu Babno 4a, Celje, s št. 1076-719, na parc. št. 1234/3, 1236/8, 1236/9, 1236/10, 1236/11, 1236/12, 1236/13, 1236/14, 1236/15 in 1236/16, vse k.o. 1076 – Medlog dne 22. 6. 2015 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin – dveh kupoprodajnih pogodb, sklenjenih dne 14. 3. 1994 med Maksimiljano Bornšek Janič, Vincencem Janiče in Marijo Vrečko kot prodajalci in Stanovanjskim skladom Občine Celje kot kupcem, za dve stanovanji v stavbi na naslovu Babno 4a, Celje, prvo, v izmeri 55,99 m2, ki obsega sobo, v izmeri 14,28 m2, sobo, v izmeri 14,38 m2, kuhinjo, v izmeri 13,81 m2, kopalnico, v izmeri 3,7 m2, predsobo, v izmeri 2,82 m2, klet 5,00 m2 in drvarnico, v izmeri 2,0 m2, v prvem nadstropju te hiše ter drugo, v izmeri 40,27 m2, ki obsega sobo, v izmeri 26,51 m2, kuhinjo, v izmeri 6,21 m2, kopalnico, v izmeri 3,34 m2, predsobo, v izmeri 2,21 m2 in drvarnico, v izmeri 2,0 m2, v pritličju te hiše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist imenovanih predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 22. 6. 2015

AAA Zlata odličnost