Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

SV 350/15 Ob-2714/15, Stran 1424
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 350/15, opr. št. DK 7/15, z dne 21. 7. 2015, je bila nepremičnina, posamezni del št. 1, v stavbi št. 2377, k.o. 1871-Trbovlje, stanovanje v večstanovanjski hiši, na naslovu, Žabjek 8, Trbovlje, v skupni izmeri 65.30 m2, ki stoji na parc. št. 1397/616, k.o. 1871 Trbovlje, s pripadajočim nestanovanjskim prostorom, v izmeri 2.5 m2 x 1.5 m2, v stavbi z ID oznako 1871-4883, stoječi na parc. št. * 2457/0, k.o. Trbovlje, last zastaviteljice Smajić Mersihe do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 96/2015-T, sklenjene dne 23. 6. 2015, med družbo Spekter d.o.o., kot prodajalko in Smajić Mersiho kot kupovalko, zastavljena v korist upnice Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, Ljubljana, matična številka 5448557000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 21.000,00 EUR z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve.

AAA Zlata odličnost