Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

SV 180/15 Ob-2700/15, Stran 1424
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Alojza Slavka Kečka iz Ormoža, opr. št. SV 180/15 z dne 16. 7. 2015, je bil poslovni prostor – prodajalna, posamezni del št. 301 v stavbi št. 316, k.o. 259 Ljutomer, na naslovu Stari trg 2, 9240 Ljutomer, stoječi na parcelni št. 2130/5, k.o. 259 Ljutomer, skupne površine 122,10 m2, ki obsega prodajni prostor površine 51,35 m2, hladilnico s kompresorji površine 25,00 m2, razkosovalnico površine 13,55 m2, skladišče embalaže površine 3,40 m2, skladišče gotovih izdelkov površine 5,10 m2, garderobo površino 4,40 m2, sanitarije s predprostorom površine 4,40 m2, hodnik z vetrolovom površine 7,70 m2, pisarno površine 7,20 m2, na podlagi Pogodbe o nakupu poslovnih prostorov št. 66/8, na kateri datum sklenitve ni več razviden, podpis prodajalca pa je bil overjen dne 21. 12. 1983 pod OV 705/1983 pri Temeljnem sodišču v Murski Soboti, Enota v Ljutomeru, in je bila sklenjena med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo občine Ljutomer, kot prodajalcem in delovno organizacijo » Ljutomerčan« Ljutomer in notarskega zapisa prodajne pogodbe opr. št. SV 62/01 z dne 24. 1. 2001, sklenjene med Ljutomerčan, kmetijstvo in predelava, d.d. kot prodajalcem in družbo Podplatnik d.o.o. kot kupcem, v lasti dolžnika in zastavitelja družbe Podplatnik d.o.o., matična št. 5582172000, do celote (1/1), za zavarovanje terjatve upnika iz naslova Pogodbe o dogovorjeni prekoračitvi pozitivnega stanja na TRR z dne 16. 7. 2015, kakor tudi za zavarovanje bodočih denarnih terjatev upnika, vse do najvišjega zneska 40.000,00 EUR, z zapadlostjo na odpoklic, zastavljen v korist v upnika Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana, mat. št. 5448557000.

AAA Zlata odličnost