Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2015 z dne 11. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2015 z dne 11. 5. 2015

Kazalo

N 3/2015 Os-1912/15 , Stran 902
N 3/2015 Os-1912/15
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni sodnici Ireni Šik Zabukovec v nepravdni zadevi predlagateljice Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje, zoper nasprotno udeleženko Mario Pitacco, neznanega bivališča, zaradi sodnega depozita (pcto. 2.304,88 EUR), ob smiselni uporabi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku – ZNP s sklepom opr. št. N 3/2015 z dne 26. 2. 2015 postavilo nasprotni udeleženki Marii Pitacco začasno zastopnico, odvetnico Viktorijo Badovinac Švarc iz Kopra. Začasna zastopnica bo zastopala nasprotno udeleženko Mario Pitacco v postopku vse do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Piranu dne 8. 4. 2015

AAA Zlata odličnost