Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2015 z dne 11. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2015 z dne 11. 5. 2015

Kazalo

Št. 46/99-2 Ob-2109/15 , Stran 901
Št. 46/99-2 Ob-2109/15
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami) in na podlagi 26. člena v povezavi z 32. členom Statuta Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje, Svet zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje objavlja prosto delovno mesto
strokovnega direktorja zavoda m/ž
Kandidat za imenovanje na funkcijo strokovnega direktorja zavoda mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba medicinske smeri, – opravljena specializacija s področja bolnišničnih dejavnosti, – najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji. Kandidat za strokovnega direktorja zavoda mora prijavi podati program strokovnega dela in razvoja stroke v zavodu. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za mandatno obdobje 4 leta. Delovno razmerje za strokovnega direktorja se sklepa s krajšim delovnim časom in sicer za 20 ur tedensko za čas trajanja mandata, za preostali delovni čas do polnega delovnega časa pa se sklene pogodbo o zaposlitvi na področju specializacije kandidata. Rok, do katerega se sprejemajo prijave, je 8 dni od dneva objave. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zakonskih pogojev in posebnih pogojev, ki jih določa Statut Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje ter programom strokovnega dela in razvoja stroke v zavodu, kandidati pošljejo na naslov: Svet Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska 9, 1420 Trbovlje, z oznako: Ne odpiraj! »Prijava na razpis strokovnega direktorja bolnišnice m/ž«. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni od objave razpisa.
Svet zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje

AAA Zlata odličnost