Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2015 z dne 23. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2015 z dne 23. 1. 2015

Kazalo

0956 I 551/2014 Os-4073/14 , Stran 94
0956 I 551/2014 Os-4073/14
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Janiju Heine, Celovška cesta 150, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zak. zast. zač. zast. Boris Goda, Dunajska cesta 22, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave preživnine, sklenilo: dolžniku Janiju Heine, EMŠO: 3101976500360, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Boris Goda, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 14. 11. 2014

AAA Zlata odličnost