Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2015 z dne 23. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2015 z dne 23. 1. 2015

Kazalo

Št. 430-279/2014/94 Ob-1071/15 , Stran 69
Št. 430-279/2014/94 Ob-1071/15
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor programov oziroma izid javnega razpisa za izvajanje programov spodbujanja medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav, št. 430-279/2014, ki se financira iz sredstev Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav – EIF (letni program 2013) in sredstev proračuna Republike Slovenije, objavljenega 8. 8. 2014 v Uradnem listu RS, št. 61/14, pod št. objave Ob-3157/14 in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve: 1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izvajanje programov spodbujanja medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav, ki obsega naslednje sklope: Sklop 1: Program spodbujanja medkulturnega dialoga v Mariboru; Sklop 2: Program spodbujanja medkulturnega dialoga v Celju; Sklop 3: Program spodbujanja medkulturnega dialoga v Novem mestu; Sklop 4: Program spodbujanja medkulturnega dialoga v Kopru; Sklop 5: Program spodbujanja medkulturnega dialoga v Velenju; Sklop 6: Program spodbujanja medkulturnega dialoga na Jesenicah. 3. Izid javnega razpisa po posameznih sklopih, izbrani prijavitelji ter vrednost izbranega programa Za sklop 1: Program spodbujanja medkulturnega dialoga v Mariboru, je bila izbrana vloga skupine prijaviteljev Društvo odnos, Mladinski kulturni center Maribor in Zavod mednarodni Afriški forum, v vrednosti 19.920,91 EUR. Za sklop 2: Program spodbujanja medkulturnega dialoga v Celju, je bila izbrana vloga prijavitelja UPI – Ljudska univerza Žalec, v vrednosti 13.009,82 EUR. Za sklop 3: Program spodbujanja medkulturnega dialoga v Novem mestu, je bila izbrana vloga prijavitelja Razvojno izobraževalni center Novo mesto, v vrednosti 19.634,60 EUR. Za sklop 4: Program spodbujanja medkulturnega dialoga v Kopru, je bila izbrana vloga prijavitelja Univerza na Primorskem, v vrednosti 17.760,00 EUR. Za sklop 5: Program spodbujanja medkulturnega dialoga v Velenju, je bila izbrana vloga prijavitelja Kulturno-umetniško, izobraževalno društvo Hibrid, v vrednosti 19.688,40 EUR. Za sklop 6: Program spodbujanja medkulturnega dialoga na Jesenicah, je bila izbrana vloga prijavitelja Slovenska filantropija – združenje za promocijo prostovoljstva, v vrednosti 18.784,70 EUR. 4. Vir sredstev, iz katerih se program financira: sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav – letni program 2013 in sredstev proračuna Republike Slovenije – slovenske udeležbe.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost