Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015

Kazalo

4091. Pravilnik o elektronskem vročanju v davčnih zadevah, stran 13345.

  
Na podlagi sedmega odstavka 85.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K 
o elektronskem vročanju v davčnih zadevah 
1. člen 
S tem pravilnikom se določa podrobnejši način elektronskega vročanja v davčnih zadevah.
2. člen 
Zavezanci za davek iz prvega in drugega odstavka 85.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) lahko prek portala eDavki davčnemu organu sporočijo elektronski naslov, na katerega želijo prejemati informativna elektronska sporočila o elektronsko vloženih dokumentih.
3. člen 
(1) Ob odložitvi dokumenta v osebno mapo zavezanca za davek v portalu eDavki (v nadaljnjem besedilu: osebna mapa) se zavezancu za davek pošlje informativno elektronsko sporočilo, v katerem se navede, da je bil določenega dne v njegovo osebno mapo odložen dokument, ki ga je treba elektronsko vročiti po 85.a členu ZDavP-2. Zavezanca za davek se v sporočilu opozori, da mora dokument prevzeti v 15 dneh, sicer se bo z dnem preteka tega roka vročitev štela za opravljeno.
(2) Če zavezanec za davek v osmih dneh od prejema informativnega elektronskega sporočila iz prejšnjega odstavka ne prevzame dokumenta, se mu ponovno pošlje informativno elektronsko sporočilo z opozorilom o pravnih posledicah neprevzema dokumenta.
(3) Če zavezanec za davek v 15 dneh od prejema informativnega elektronskega sporočila iz prvega odstavka tega člena ne prevzame dokumenta, se mu pošlje informativno elektronsko sporočilo, v katerem se navede, da je zakonski rok za prevzem dokumenta potekel, zato se z dnem preteka tega roka vročitev šteje za opravljeno.
(4) Informativna elektronska sporočila iz tega člena se zavezancu za davek pošljejo v osebno mapo in na elektronski naslov, če ga je sporočil davčnemu organu.
4. člen 
Zavezanec za davek ob prevzemu dokumenta z varnim elektronskim podpisom podpiše elektronsko vročilnico, ki mora vsebovati naslednje podatke:
– številko dokumenta,
– navedbo prejemnika,
– naslov prejemnika in
– datum in čas vročitve.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-893/2015
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
EVA 2015-1611-0178
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost