Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015

Kazalo

3834. Obvezna razlaga Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji, stran 12225.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 8. seji dne 24. 11. 2015 sprejel
O B V E Z N O  R A Z L A G O 
Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji 
1. člen
Sprejme se obvezna razlaga drugega stavka zadnje alineje 83. člena Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04 – popr.), ki se glasi: »Oblikovanje stavbne mase stanovanjskih objektov je lahko drugačno, če je to povezano z gradnjo energetsko učinkovitih objektov, ki so prilagojeni drugačnim okoljem, gradbenim tehnologijam in so iz drugačnih gradiv, vendar ne smejo bistveno odstopati od okolice.« in se razlaga tako, da pomeni izraz:
– »Energetska učinkovitost« – energijska učinkovitost stavbe je dosežena, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– stavba mora biti zgrajena tako, da njene letne potrebe po ogrevanju za ogrevanje in hlajenje ne porabijo več kot 15 kWh/m² energije na leto;
– poraba (primarne energije za ogrevanje, toplo vodo in elektriko) ne sme biti več kot 120 kWh/m² na leto;
– Objekt prav tako ne sme izgubljati več zraka kot 0,6-kratni volumen hiše na uro (n50 ≤ 0,6/uro) pri 50 Pa (N/m²) nadtlaka ali podtlaka.
– »bistveno odstopanje od okolice« – pomeni, da so strehe in strešne kritine (nakloni, material, sleme) uskladijo s prevladujočim tipom v enoti urejanja prostora. V primeru namernega kontrasta je potrebno drugačno obliko arhitekturno strokovno utemeljiti. Pri novogradnji je potrebno doseči skladnost z okolico glede:
– lege objekta, 
– velikosti objekta, 
– volumna, 
– zunanjega izgleda, 
– arhitekturnih elementov in 
– oblikovanja zunanje ureditve. 
2. člen 
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji.
3. člen 
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 352-3/2007-702
Šmartno pri Litiji, dne 24. novembra 2015
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.

AAA Zlata odličnost