Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015

Kazalo

3833. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, stran 12224.

  
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana, v skladu z Energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 17/14) in Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 27/15) objavlja
C E N I K 
za posamezne tarifne skupine toplote 
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana d.o.o., Ljubljana, Verovškova ulica 62, se določijo nove cene toplote:
Tarifna skupina
Enota
Cena brez DDV na enoto
Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti na enoto
Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz OVE na enoto
22 % DDV
Končna cena z DDV na enoto
GOSPODINJSKI ODJEM
 
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu 
EUR/MWh
45,9261
0,5000
0,99045
10,4316
57,8482
za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru
EUR/MW/leto
12.251,4071
2.695,3096
14.946,7167
NEGOSPODINJSKI ODJEM 
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu 
EUR/MWh
51,1322
0,5000
0,99045
11,5770
64,1996
za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru
EUR/MW/leto
14.181,5111
3.119,9324
17.301,4435
V skladu s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 47/12 in 92/12) se dobavljene količine toplote za ogrevanje sanitarne tople vode pri merjenju z vodomerom določajo posredno na osnovi odčitkov vodomera in obračunavajo po ceniku za obračun po toplotnem števcu.
2. člen 
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu RS, št. 74/2. 10. 2015.
3. člen 
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi.
Ljubljana, dne 7. decembra 2015
Samo Lozej l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost