Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015

Kazalo

3820. Aneks k Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru kulturne dejavnosti, ki jo izvajajo kulturna društva in upokojenske kulturne skupine, stran 12192.

  
Združenje SAZAS, Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Združenja SAZAS Matjaž Zupan
in
1. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Igor Teršar,
2. Zveza kulturnih društev Slovenije, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Jože Osterman,
3. Zveza kulturnih društev Ljubljana, Krekov trg 2/II, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Lojze Adamlje,
4. Zveza društev upokojencev Slovenije, Kebetova ulica 9, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Anton Donko
sklenejo na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZASP) naslednji
A N E K S 
k Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru kulturne dejavnosti, ki jo izvajajo kulturna društva in upokojenske kulturne skupine 
1. člen 
Stranke uvodoma ugotavljajo, da so dne 21. 1. 2014 sklenili Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja Sazas v okviru kulturne dejavnosti, ki jo izvajajo kulturna društva in upokojenske kulturne skupine.
Iz 15. člena sporazuma iz prvega odstavka tega člena izhaja, da je sporazum sklenjen za določen čas, tj. do 31. 12. 2015. Veljavnost sporazuma se lahko podaljša.
2. člen 
Stranke so sporazumne, da se s tem aneksom veljavnost Skupnega sporazuma o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja Sazas v okviru kulturne dejavnosti, ki jo izvajajo kulturna društva in upokojenske kulturne skupine z dne 21. 1. 2014 podaljša za 2 leti, in sicer do 31. 12. 2017.
Kolikor nobena od strank sporazuma iz prvega odstavka tega člena pisno ne odpove oziroma ne izrazi volje po njegovem prenehanju najmanj 45 dni pred iztekom dvoletnega roka, se veljavnost sporazuma molče avtomatično podaljša za nedoločen čas.
3. člen 
Stranke bodo morebitne spore v zvezi s tem aneksom primarno reševale po mirni poti. Kolikor to ne bo mogoče je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
4. člen 
Aneks je sklenjen z dnem, ko ga podpišejo vse pogodbene stranke, v veljavo pa stopi z dnem 1. 1. 2016.
Aneks je sestavljen v 5 (petih) izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod.
Trzin, dne 26. novembra 2015
Združenje SAZAS 
Matjaž Zupan l.r.
Predsednik Upravnega odbora 
Ljubljana, dne 26. novembra 2015
Javni sklad Republike Slovenije 
Igor Teršar l.r.
Direktor
 
Ljubljana, dne 26. novembra 2015
Zveza kulturnih društev Slovenije 
Jože Osterman l.r.
Predsednik 
 
Ljubljana, dne 26. novembra 2015
Zveza kulturnih društev Ljubljana 
Lojze Adamlje l.r.
Predsednik 
 
Ljubljana, dne 26. novembra 2015
Zveza društev upokojencev Slovenije 
Anton Donko l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost