Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015

Kazalo

3819. Aneks k Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe, ki jih organizirajo in izvedejo godbe in big bendi, stran 12192.

  
Združenje SAZAS, Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Združenja SAZAS Matjaž Zupan
in
1. Zveza slovenskih godb, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa zastopnik Tone Urbas;
2. Zveza big bendov Slovenije, Marezige 24, 6273 Marezige, ki jo zastopa zastopnik Jure Drobnjak
sklenejo na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZASP) naslednji
A N E K S 
k Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe, ki jih organizirajo in izvedejo godbe in big bendi 
1. člen 
Stranke uvodoma ugotavljajo, da so dne 11. 2. 2014 sklenile Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja Sazas v obliki javnega izvajanja glasbe, ki jih organizirajo in izvedejo godbe in big bendi.
Iz 15. člena sporazuma iz prvega odstavka tega člena izhaja, da je sporazum sklenjen za določen čas, tj. do 31. 12. 2015. Veljavnost sporazuma se lahko podaljša.
2. člen 
Stranke so sporazumne, da se s tem aneksom veljavnost Skupnega sporazuma o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja Sazas v obliki javnega izvajanja glasbe, ki jih organizirajo in izvedejo godbe in big bendi z dne 11. 2. 2014 podaljša za 2 leti, in sicer do 31. 12. 2017.
Kolikor nobena od strank sporazuma iz prvega odstavka tega člena pisno ne odpove oziroma ne izrazi volje po njegovem prenehanju najmanj 45 dni pred iztekom dvoletnega roka, se veljavnost sporazuma molče avtomatično podaljša za nedoločen čas.
3. člen 
Stranke bodo morebitne spore v zvezi s tem aneksom primarno reševale po mirni poti. Kolikor to ne bo mogoče je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
4. člen 
Aneks je sklenjen z dnem, ko ga podpišejo vse pogodbene stranke, v veljavo pa stopi z dnem 1. 1. 2016.
Aneks je sestavljen v 3 (treh) izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod.
Trzin, dne 23. novembra 2015
Združenje SAZAS 
Matjaž Zupan l.r.
Predsednik Upravnega odbora 
 
Zveza slovenskih godb 
Tone Urbas l.r.
Zastopnik 
 
Zveza big bendov Slovenije 
Jure Drobnjak l.r.
Zastopnik 

AAA Zlata odličnost