Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015

Kazalo

3817. Aneks k Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji Študentske organizacije Slovenije in študentskih klubov oziroma zavodov, stran 12190.

  
Združenje SAZAS, Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Združenja SAZAS Matjaž Zupan
in
Študentska organizacije Slovenije, Dunajska 51, Ljubljana, ki jo zastopa zakoniti zastopnik Domen Kos
sklenejo na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZASP) naslednji
A N E K S 
k Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji Študentske organizacije Slovenije in študentskih klubov oziroma zavodov 
1. člen 
Stranki uvodoma ugotavljata, da sta dne 17. 12. 2013 sklenili Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja Sazas v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji Študentske organizacije Slovenije in študentskih klubov oziroma zavodov.
Iz 14. člena sporazuma iz prvega odstavka tega člena izhaja, da je sporazum sklenjen za določen čas, tj. do 31. 12. 2015. Veljavnost sporazuma se lahko podaljša.
2. člen 
Stranki sta sporazumni, da se s tem aneksom veljavnost Skupnega sporazuma o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja Sazas v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji Študentske organizacije Slovenije in študentskih klubov oziroma zavodov z dne 17. 12. 2013 podaljša za 2 leti, in sicer do 31. 12. 2017.
Kolikor nobena od strank sporazuma iz prvega odstavka tega člena pisno ne odpove oziroma ne izrazi volje po njegovem prenehanju najmanj 45 dni pred iztekom dvoletnega roka, se veljavnost sporazuma molče avtomatično podaljša za nedoločen čas.
3. člen 
Stranki bosta morebitne spore v zvezi s tem aneksom primarno reševali po mirni poti. Kolikor to ne bo mogoče je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
4. člen 
Aneks je sklenjen z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki, v veljavo pa stopi z dnem 1. 1. 2016.
Aneks je sestavljen v 2 (dveh) izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod.
Trzin, dne 30. oktobra 2015
Združenje SAZAS 
Matjaž Zupan l.r.
Predsednik Upravnega odbora 
Ljubljana, dne 10. novembra 2015
Študentska organizacija Slovenije 
Domen Kos l.r.
Zakoniti zastopnik 

AAA Zlata odličnost