Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015

Kazalo

3814. Aneks k Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji mladinskih centrov, stran 12189.

  
Združenje SAZAS, Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Združenja SAZAS Matjaž Zupan
in
Zavod Mladinska mreža MaMa, Gosposvetska cesta 5, Ljubljana, ki jo zastopa direktorica Maja Hostnik
sklenejo na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZASP) naslednji
A N E K S 
k Skupnem sporazumu o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji mladinskih centrov 
1. člen 
Stranki uvodoma ugotavljata, da sta dne 20. 12. 2013 sklenili Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja Sazas v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji mladinskih centrov.
Iz 14. člena sporazuma iz prvega odstavka tega člena izhaja, da je sporazum sklenjen za določen čas, tj. do 31. 12. 2015. Veljavnost sporazuma se lahko podaljša.
2. člen 
Stranki sta sporazumni, da se s tem aneksom veljavnost Skupnega sporazuma o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja Sazas v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji mladinskih centrov z dne 20. 12. 2013 podaljša za 2 leti, in sicer do 31. 12. 2017.
Kolikor nobena od strank sporazuma iz prvega odstavka tega člena pisno ne odpove oziroma ne izrazi volje po njegovem prenehanju najmanj 45 dni pred iztekom dvoletnega roka, se veljavnost sporazuma molče avtomatično podaljša za nedoločen čas.
3. člen 
Stranki bosta morebitne spore v zvezi s tem aneksom primarno reševali po mirni poti. Kolikor to ne bo mogoče je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
4. člen 
Aneks je sklenjen z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki, v veljavo pa stopi z dnem 1. 1. 2016.
Aneks je sestavljen v 2 (dveh) izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod.
Trzin, dne 1. decembra 2015
Združenje SAZAS 
Matjaž Zupan l.r.
Predsednik Upravnega odbora 
Trzin, dne 1. decembra 2015
Zavod Mladinska mreža MaMa 
Maja Hostnik l.r.
Direktorica 

AAA Zlata odličnost