Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015

Kazalo

3812. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije, stran 12187.

  
Na podlagi prvega odstavka 35. člena in 37. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije 
1. člen 
V Pravilniku o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS, št. 35/11, 49/13, 18/15 in 69/15) se tretji odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Podatke o proizvodnji, vnosu in dajanju v promet kemikalij iz prvega odstavka tega člena v preteklem letu zavezanec v pisni ali elektronski obliki sporoča uradu, in sicer:
– za vse kemikalije, ki izpolnjujejo pogoje iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, najpozneje do 31. marca tekočega leta,
– za kemikalije, ki jih določi urad v posebnem pozivu prek Informacijskega sistema za kemikalije in na svoji spletni strani, do roka, ki ga določi v pozivu«
2. člen 
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanec, ki je umaknil kemikalijo iz prometa na ozemlju Republike Slovenije ali kemikalije ne vnaša več v Republiko Slovenijo, mora to sporočiti uradu najpozneje do 31. marca za preteklo leto in pri tem navesti datum umika ali datum prenehanja vnosa kemikalije. Urad potrdi izbris iz seznama kemikalij.«
3. člen 
Za Prilogo 1 se doda nova Priloga 2, ki je v prilogi tega pravilnika.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-73/2015
Ljubljana, dne 4. decembra 2015
EVA 2015-2711-0035
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 
 

AAA Zlata odličnost