Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015

Kazalo

3810. Pravilnik o prenehanju uporabe določenih pravilnikov izdanih na podlagi Zakona o davčni službi, stran 12187.

  
Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14) in v zvezi z drugim in četrtim odstavkom 105. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K 
o prenehanju uporabe določenih pravilnikov izdanih na podlagi Zakona o davčni službi 
1. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati naslednji pravilniki:
– Pravilnik o obliki in načinu vodenja knjigovodskih evidenc v Davčni upravi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 66/05 in 25/14 – ZFU),
– Pravilnik o vpogledu v davčne evidence (Uradni list RS, št. 84/05 in 25/14 – ZFU),
– Pravilnik o vodenju evidence o davčnih preiskavah (Uradni list RS, št. 84/05 in 25/14 – ZFU),
– Pravilnik o evidenci o vodenju postopkov davčnega nadzora (Uradni list RS, št. 10/06 in 25/14 – ZFU),
– Pravilnik o vodenju evidence o davkih (Uradni list RS, št. 109/06 in 25/14 – ZFU),
– Pravilnik o evidenci o kršitvah davčnih in drugih predpisov, za izvajanje katerih je pristojna davčna služba, in o ravnanju s podatki, ki so izločeni iz evidence (Uradni list RS, št. 62/09 in 25/14 – ZFU) in
– Pravilnik o načinu poveritve opravljanja nalog davčne izvršbe zunanjim izvajalcem (Uradni list RS, št. 119/07 in 25/14 – ZFU).
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-875/2015
Ljubljana, dne 1. decembra 2015
EVA 2015-1611-0170
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost