Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30. 11. 2015

Kazalo

3608. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 10380.

  
Na podlagi 3. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS/I, št. 18/91, Uradni list RS, št. 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 39/95, 60/95, 64/95, 2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97, 19/97, 25/97, 37/97, 40/97 – ZDMPNU, 79/97, 87/97 – ZPSDP, 87/97 – ZURD98, 3/98, 3/98, 3/98, 7/98, 9/98, 9/98, 51/98, 2/99, 2/99, 2/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 59/99, 59/99, 59/99, 3/00, 3/00, 3/00, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00 – KPnd, 116/00, 122/00, 3/01, 8/01, 23/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 99/01, 6/02, 6/02, 8/02, 9/02, 19/02 – KPnd, 19/02 – KPnd, 19/02 – KPnd, 69/02, 69/02, 69/02, 8/03, 8/03, 8/03, 8/03, 73/03, 77/04, 81/04, 61/05, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 71/06, 138/06, 62/07, 65/07, 67/07, 120/07, 19/08, 57/08, 67/08, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 3/13, 46/13, 67/13, 107/13, 7/14, 52/14, 95/14, 3/15 in 55/15)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in dr. Dušan Mramor, minister za finance,
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja, kot stranka na strani javnih uslužbencev
sklenejo
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 z dne 10. 11. 2015.
2. člen 
(premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja) 
Ne glede na tretji odstavek 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03) znaša minimalna premija:
– od 1. januarja 2016 do 30. junija 2016, 10 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), kar pomeni 2,68 eura,
– od 1. julija 2016 do 31. oktobra 2016, 15 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), kar pomeni 4,02 eura in
– od 1. novembra 2016 do 31. decembra 2016, 30 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), kar pomeni 8,03 eura.
Dodatne premije, kot so določene na dan uveljavitve tega Aneksa s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13) znašajo:
– od 1. januarja 2016 do 30. junija 2016, 10 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13),
– od 1. julija 2016 do 31. oktobra 2016, 15 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13),
– od 1. novembra 2016 do 31. decembra 2016, 30 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13).
Od 1. januarja 2017 dalje se uveljavijo višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), ob upoštevanju uskladitve minimalne premije v višini iz navedenega sklepa s 1. januarjem 2014, 1. januarjem 2015, 1. januarjem 2016 in 1. januarjem 2017.
Zneski premij po premijskih razredih v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016 so določeni v prilogi tega aneksa.
3. člen 
(objava usklajenih zneskov) 
Usklajene zneske iz tretjega odstavka 2. člena tega aneksa ugotovi odbor zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence iz 30. člena Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04, 34/04 – popr., 65/07, 66/07, 103/09, 11/12) in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega aneksa prenehata veljati tretji odstavek 2. člena in 3. člen Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 95/14).
5. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati z uveljavitvijo zakona, ki ureja ukrepe na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 in druge ukrepe v javnem sektorju, sprejetega za realizacijo Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 z dne 10. 11. 2015.
Priloga: Zneski premij po premijskih razredih v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016
Premijski razred
Minimalna premija od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016
Dodatna premija na dopolnjena leta delovne dobe
Skupna premija od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016
zap. št.
v EUR
Leta delovne dobe na dan 1. 8. 2003
v EUR
v EUR
1
2,68
0
0,00
2,68
2
2,68
1
0,07
2,75
3
2,68
2
0,14
2,82
4
2,68
3
0,21
2,89
5
2,68
4
0,28
2,96
6
2,68
5
0,34
3,02
7
2,68
6
0,41
3,09
8
2,68
7
0,48
3,16
9
2,68
8
0,55
3,23
10
2,68
9
0,62
3,30
11
2,68
10
0,69
3,37
12
2,68
11
0,76
3,44
13
2,68
12
0,83
3,51
14
2,68
13
0,89
3,57
15
2,68
14
0,96
3,64
16
2,68
15
1,03
3,71
17
2,68
16
1,10
3,78
18
2,68
17
1,17
3,85
19
2,68
18
1,24
3,92
20
2,68
19
1,31
3,99
21
2,68
20
1,39
4,07
22
2,68
21
1,46
4,14
23
2,68
22
1,54
4,22
24
2,68
23
1,63
4,31
25
2,68
24
1,71
4,39
26
2,68
25
1,80
4,48
27
2,68
26
1,90
4,58
28
2,68
27
2,00
4,68
29
2,68
28
2,09
4,77
30
2,68
29
2,20
4,88
31
2,68
30
2,32
5,00
32
2,68
31
2,43
5,11
33
2,68
32
2,55
5,23
34
2,68
33
2,68
5,36
35
2,68
34
2,80
5,48
36
2,68
35 in več
2,94
5,62
Premijski razred
Minimalna premija od 1. 7. 2016 do 31. 10. 2016
Dodatna premija na dopolnjena leta delovne dobe
Skupna premija od 1. 7. 2016 do 31. 10. 2016
zap. št.
v EUR
Leta delovne dobe na dan 1. 8. 2003
v EUR
v EUR
1
4,02
0
0,00
4,02
2
4,02
1
0,10
4,12
3
4,02
2
0,21
4,23
4
4,02
3
0,31
4,33
5
4,02
4
0,41
4,43
6
4,02
5
0,52
4,54
7
4,02
6
0,62
4,64
8
4,02
7
0,72
4,74
9
4,02
8
0,83
4,85
10
4,02
9
0,93
4,95
11
4,02
10
1,03
5,05
12
4,02
11
1,13
5,15
13
4,02
12
1,24
5,26
14
4,02
13
1,34
5,36
15
4,02
14
1,44
5,46
16
4,02
15
1,55
5,57
17
4,02
16
1,65
5,67
18
4,02
17
1,75
5,77
19
4,02
18
1,86
5,88
20
4,02
19
1,96
5,98
21
4,02
20
2,08
6,10
22
4,02
21
2,19
6,21
23
4,02
22
2,31
6,33
24
4,02
23
2,44
6,46
25
4,02
24
2,57
6,59
26
4,02
25
2,70
6,72
27
4,02
26
2,85
6,87
28
4,02
27
2,99
7,01
29
4,02
28
3,14
7,16
30
4,02
29
3,30
7,32
31
4,02
30
3,47
7,49
32
4,02
31
3,64
7,66
33
4,02
32
3,83
7,85
34
4,02
33
4,01
8,03
35
4,02
34
4,20
8,22
36
4,02
35 in več
4,42
8,44
Premijski razred
Minimalna premija od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2016
Dodatna premija na dopolnjena leta delovne dobe
Skupna premija od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2016
zap. št.
v EUR
Leta delovne dobe na dan 1. 8. 2003
v EUR
v EUR
1
8,03
0
0,00
8,03
2
8,03
1
0,21
8,24
3
8,03
2
0,41
8,44
4
8,03
3
0,62
8,65
5
8,03
4
0,83
8,86
6
8,03
5
1,03
9,06
7
8,03
6
1,24
9,27
8
8,03
7
1,44
9,47
9
8,03
8
1,65
9,68
10
8,03
9
1,86
9,89
11
8,03
10
2,06
10,09
12
8,03
11
2,27
10,30
13
8,03
12
2,48
10,51
14
8,03
13
2,68
10,71
15
8,03
14
2,89
10,92
16
8,03
15
3,10
11,13
17
8,03
16
3,30
11,33
18
8,03
17
3,51
11,54
19
8,03
18
3,71
11,74
20
8,03
19
3,92
11,95
21
8,03
20
4,16
12,19
22
8,03
21
4,39
12,42
23
8,03
22
4,62
12,65
24
8,03
23
4,88
12,91
25
8,03
24
5,14
13,17
26
8,03
25
5,40
13,43
27
8,03
26
5,69
13,72
28
8,03
27
5,99
14,02
29
8,03
28
6,27
14,30
30
8,03
29
6,60
14,63
31
8,03
30
6,95
14,98
32
8,03
31
7,28
15,31
33
8,03
32
7,66
15,69
34
8,03
33
8,03
16,06
35
8,03
34
8,41
16,44
36
8,03
35 in več
8,83
16,86
Št. 0100-756/2015
Ljubljana, dne 10. novembra 2015
EVA 2015-3130-0059
Vlada Republike Slovenije 
 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo 
 
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 
 
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance 
 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
 
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, 
ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE 
Jelka Velički l.r.
 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV 
SLOVENIJE 
Frančišek Verk l.r.
 
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE – PERGAM 
Milan Štimec l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, 
IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI 
DEJAVNOSTI SLOVENIJE 
Bojan Hribar l.r.
 
GLOSA - SINDIKAT KULTURE IN NARAVE SLOVENIJE
Mitja Šuštar l.r.
 
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
Radivoj Uroševič l.r.
 
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE 
Dušan Pečnik l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN 
SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
Zvonko Vukadinovič l.r.
 
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Konrad Kuštrin 
 
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE 
Jelka Mlakar l.r.
 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 
Peter Majcen l.r.
 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV SLOVENIJE-PERGAM
Jakob Počivavšek l.r.
 
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Ogrizek 
 
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV 
LJUBLJANSKE UNIVERZE 
dr. Tomaž Sajovic l.r.
 
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV 
Peter Kosmač l.r.
 
SIFARM - SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE
Damir Domjan l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Jus l.r.
 
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM 
Matija Cevc l.r.
 
SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE
Andreja Škoflek l.r.
 
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV 
Stanislav Sikošek 
 
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE 
Tom Zalaznik l.r.
 
SINDIKAT SOCIALNEGA 
ZAVAROVANJA SLOVENIJE 
Miran Raković l.r.
 
SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE 
MEDICINE SLOVENIJE 
Stanislav Tomšič l.r.
 
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO 
Darko Milenkovič 
 
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE 
Alenka Potočnik l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV PRAVOSODJA SLOVENIJE 
Tomaž Virnik l.r.
 
SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO – SINCE 07 – KSS PERGAM 
Perica Radonjič l.r.
 
SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM 
Robert Kokovnik l.r.
 
SINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE 
Loredano Cetin 
 
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE 
Zoran Petrovič 
 
DENS - SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV
SLOVENIJE 
Alenka Krabonja 
 
SINDIR-SINDIKAT DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV SLOVENIJE
Anton Obreht l.r.
 
SORS – SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV SLOVENIJE 
Predrag Vasić l.r.
 
SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV SLOVENIJE 
Marko Belavič l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV STATISTIČNEGA URADA RS 
Laura Šuštar Kožuh l.r.
 
PRAKTIK.UM 
Igor Muževič 
 
KNSS NEODVISNOST 
Evelin Vesenjak l.r.
 
ZVEZA DELAVSKIH SINDIKATOV SLOVENIJE – SOLIDARNOST 
Roman Šuen 
 
VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
dr. Marko Marinčič l.r.
 
SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE 
Gvido Novak 
 
KONFEDERACIJA SLOVENSKIH SINDIKATOV 
Gvido Novak 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 10. 11. 2015 izdalo potrdilo št. 02047-18/2005-12 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 22/4.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti