Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30. 11. 2015

Kazalo

3599. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarjeta, stran 10346.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) ter 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 11. redni seji dne 24. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarjeta
1. člen 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarjeta (Uradni list RS, št. 91/07, 100/09, 20/12).
2. člen 
V 7. členu odloka se tretji odstavek črta.
3. člen 
V tretji alinei 9. člena odloka se besedna zveza »pomočnik ravnatelja« zamenja z besedno zvezo »pomočnik ravnatelja šole«.
4. člen 
V četrti alinei 9. člena odloka se besedna zveza »vodja enote vrtca« zamenja z besedno zvezo »pomočnik ravnatelja vrtca«.
5. člen 
V prvem odstavku 27. člena odloka se besedna zveza »vodjo za enoto vrtca« zamenja z besedno zvezo »pomočnika ravnatelja vrtca«.
6. člen 
Prvi odstavek 30. člena se spremeni, kot glasi:
»Za opravljanje dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen, daje ustanoviteljica zavodu v upravljanje naslednje nepremičnine in opremo v njih:
– parc. št. 1830/5, k.o. 1466 – Gorenja vas, št. ZKV 145,
– parc. št. 1830/4, k.o. 1466 – Gorenja vas, št. ZKV 145,
– parc. št. 1830/2, k.o. 1466 – Gorenja vas, št. ZKV 145,
– parc. št. 1835/6, k.o. 1466 – Gorenja vas, št. ZKV 145,
– parc. št. 1839/1, k.o. 1466 – Gorenja vas, št. ZKV 145,
– parc. št. 1831/6, k.o. 1466 – Gorenja vas, št. ZKV 145,
– parc. št. 1831/5, k.o. 1466 – Gorenja vas, št. ZKV 145,
– parc. št. 1831/7, k.o. 1466 – Gorenja vas, št. ZKV 145.
« 
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2009-6
Šmarjeta, dne 25. novembra 2015
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti