Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30. 11. 2015

Kazalo

3591. Sklep o prevzemu in pričetku izvajanja gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«, stran 10307.

  
Občinski svet Občine Rogašovci je na 1. izredni seji dne 18. 11. 2015 na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13; v nadaljevanju: ZVO-1), Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14; v nadaljevanju: ZV-1), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12; v nadaljevanju: Uredba o oskrbi s pitno vodo), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40; v nadaljevanju: ZGJS), Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 53/09, 72/11, 90/11, 39/15), Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. (Uradni list RS, št. 83/12) ter »Pogodbe o izgradnji, obratovanju in skupnem upravljanju projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« sprejel naslednji
S K L E P 
1. člen 
Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, z dnem 1. 1. 2016 prevzame in prične izvajati gospodarsko javno službo »oskrba s pitno vodo« na oskrbovalnih območjih, določenih z vsakokrat veljavnim odlokom o oskrbi s pitno vodo v Občini Rogašovci.
2. člen 
Za podpis pogodbe o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« za Občino Rogašovci in za dokončno uskladitev vsebine pogodbe z Javnim podjetjem Vodovod sistema B d.o.o. ter ostalimi občinami, se pooblasti župana Občine Rogašovci, Edvarda Mihaliča.
3. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-191/2015
Rogašovci, dne 18. novembra 2015
Župan 
Občine Rogašovci 
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti