Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2015 z dne 23. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2015 z dne 23. 11. 2015

Kazalo

3489. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez vojnih veteranov, stran 9902.

  
Na podlagi četrtega odstavka 1. člena Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – Zdru-1, 101/06 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 32/14) izdaja ministrica za obrambo
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez vojnih veteranov 
1. člen 
V Pravilniku o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez vojnih veteranov (Uradni list RS, št. 5/15) se v 4. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pri vrednotenju programa društva se upošteva njegovo delovanje v javnem interesu na področju vojnih veteranov za zgodovinsko obdobje, za katero je društvo ustanovljeno, in sicer:
– razvijanje in spodbujanje domoljubja ter ohranjanje zgodovinskih izročil s spominskimi svečanostmi, proslavami, komemoracijami, okroglimi mizami, pohodi in drugimi obeleževanji pomembnih dogodkov, krajev in osebnosti iz slovenske zgodovine in s področja poslanstva društva;
– organiziranje različnih oblik dela z mladimi;
– skrb za spominska obeležja;
– izdajanje publikacij in glasil ter seznanjanje javnosti z delovanjem društva prek spletnih strani;
– mednarodna dejavnost.«.
2. člen 
V 5. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če ima zveza društev med svojimi člani tudi društva, katerih program ni skladen s prvim odstavkom prejšnjega člena, se pri vrednotenju števila članov zveze društev upošteva le število članov tistih društev, katerih program je skladen s prvim odstavkom prejšnjega člena.«.
3. člen 
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Formalno popolne vloge na podlagi meril iz tega pravilnika ovrednoti notranja organizacijska enota ministrstva, pristojna za obrambne zadeve. Vodja notranje organizacijske enote ministrstva, pristojne za obrambne zadeve, izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev za sofinanciranje dejavnosti društev, ki vključujejo število na javnem razpisu doseženih točk.«
4. člen 
V 16. členu se za številko 2015 doda besedilo »in 2016«.
5. člen 
Prilogi 1 in 2 se nadomestita z novima prilogama 1 in 2, ki sta sestavni del tega pravilnika.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-32/2015-3
Ljubljana, dne 19. novembra 2015
EVA 2015-1911-0012
Andreja Katič l.r.
Ministrica 
za obrambo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti