Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2015 z dne 4. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2015 z dne 4. 11. 2015

Kazalo

3303. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik, stran 9153.

  
Na podlagi 6., 15., 19., 31., 32., 77. in 113. člena Zakona o pravilih cestnega prometa – ZPrCP (Uradni list RS, št. 82/13 – UPB), 100. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US in 46/15), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US) ter 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 9. seji dne 21. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik 
1. člen 
V Odloku o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 49/13) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Promet na javnih površinah se odvija na način in pod pogoji, določenimi s postavljeno prometno signalizacijo, ki promet na posamezni javni površini dovoljuje, omejuje ali prepoveduje ter v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Prometno ureditev na občinskih cestah in postavljanje prometne signalizacije na posamezni javni površini na območju Občine Kamnik, ureja občinski upravni organ pristojen za ceste, z aktom, ki temelji na določbah veljavnih predpisov.
(3) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena Občinski svet Občine Kamnik na predlog župana sprejema strategijo prometne in prostorske ureditve javnih površin na območju Občine Kamnik.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2015
Kamnik, dne 21. oktobra 2015
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost