Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3249. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic poplave od 12. 9. 2014 do 16. 9. 2014, stran 8961.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju ZLS), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP; v nadaljevanju: ZJF), 17., 93. in 96. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) ter 8. člena Odloka o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2015 (Uradni list RS, št. 97/14) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 10. redni seji dne 27. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic poplave od 12. 9. 2014 do 16. 9. 2014 
1. člen
S tem odlokom se zagotavlja pomoč Občine Šmarješke Toplice pri delni odpravi oziroma sanaciji škode, nastale zaradi posledic poplave, ki je povzročila škodo na območju Občine Šmarješke Toplice.
2. člen 
Skupni obseg sredstev, s katerimi se zagotavlja odprava posledic škode iz prejšnjega člena znaša 28.414,00 EUR.
Sredstva se zagotovijo iz podračuna Občine Šmarješke Toplice, številka 01406-0100020654 (rezervni sklad občine).
3. člen 
Sredstva iz 2. člena tega odloka se na podlagi predloga, ki ga je pripravila občinska uprava Občine Šmarješke Toplice, namenijo za sanacijo plazu na LC 295-324 Žaloviče–Gorenja vas–Šmarjeta, ki je nastal kot posledica neposredne škode zaradi poplav v času poplav od 12. 9. 2014 do 16. 9. 2014:
Podatki o poškodovanem objektu
v EUR
Plaz na LC 295324 Žaloviče–Gorenja vas–Šmarjeta
28.414,00
4. člen 
O realizaciji odloka se pripravi pisno poročilo, ki ga županja posreduje občinskemu svetu.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 844-0003/2014-88
Šmarjeta, dne 27. oktobra 2015
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti