Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3247. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Slovenske Konjice, stran 8959.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 12. člena Odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/11) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 10. redni seji dne 29. 10. 2015 sprejel
S K L E P 
I. 
Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrdi Elaborat o oblikovanju cene čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Slovenske Konjice, ki ga je izdelal izvajalec gospodarske javne službe, JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice. Datum izdelave je 30. 9. 2015.
II. 
1) Občinski svet Občine Slovenske Konjice določi in potrdi ceno storitev čiščenja odpadnih komunalnih voda, ki znaša:
– Cena čiščenja komunalne odpadne vode – storitev znaša 0,8857 EUR/m3 brez DDV.
2) Ostale cene določene s Sklepom št. 032-0010/2015-5/6-3 (121), z dne 21. aprila 2015, ostanejo nespremenjene.
III. 
Cene določene s tem sklepom se uporabljajo od 1. 11. 2015.
IV. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 11. 2015.
Št. 032-0021/2015-5/3(121)
Slovenske Konjice, dne 29. oktobra 2015
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost