Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3246. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 8959.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Rogatec na 2. dopisni seji dne 28. oktobra 2015 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
1. člen 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se ukine parceli št. 749/2, v izmeri 60 m2, k.o. 1178 – Rogatec, v lasti Občine Rogatec.
2. člen 
Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska uprava.
Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, tako da se pri navedeni nepremičnini izbriše zaznamba statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-0006/2015-3
Rogatec, dne 28. oktobra 2015
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič
 
po pooblastilu 
št. 030-0007/2015 z dne 23. oktobra 2015 
Podžupan 
Občine Rogatec 
Anton Roškar l.r.

AAA Zlata odličnost