Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3241. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči, stran 8952.

  
Na podlagi 26. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tržič za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 74/15) podajamo
O B V E S T I L O 
o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči 
Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o sodelovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba za državne pomoči in razvoj dne 5. 10. 2015 posredovala Evropski komisiji povzetek podatkov o shemi državne pomoči v obliki, določeni v Prilogi II.
Evropska Komisija je dne 13. 10. 2015 potrdila prejem povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o identifikacijski številki pomoči.
Shema državne pomoči »Podpore naložbam v kmetijstvu v Občini Tržič 2015–2020« se vodi pod identifikacijsko številko: SA.43242(2015/XA).
Št. 007-4/2015
Tržič, dne 14. oktobra 2015
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost