Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3237. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje, stran 8946.

  
Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 11. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.), je Občinski svet Občine Trebnje na 9. redni seji dne 21. 10. 2015 sprejel
U G O T O V I T V E N I  S K L E P 
o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje 
1. 
Občinski svet Občine Trebnje ugotavlja, da so nastali razlogi za prenehanje mandata članici Občinskega sveta Občine Trebnje, Vidi Šušterčič, zaradi nezdružljivosti opravljanja funkcije članice občinskega sveta z delom v občinski upravi Občine Trebnje.
2. 
S prenehanjem mandata članici Občinskega sveta Občine Trebnje posledično preneha tudi imenovanje v Komisiji za podelitev priznanj Občine Trebnje.
3. 
Občinska volilna komisija Občine Trebnje naj ugotovi, kdo je naslednji kandidat na listi Stranke modernega centra – SMC, ki bo nadomestil članico Občinskega sveta Občine Trebnje, ki ji je prenehal mandat.
4. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu Občine Trebnje in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-12/2014
Trebnje, dne 21. oktobra 2015
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost