Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3219. Pravilnik o nagradah diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija Občine Rogašovci, stran 8919.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/85, 79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na 7. seji dne 22. 10. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o nagradah diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija Občine Rogašovci 
1. člen 
Ta pravilnik ureja merila in postopek za dodeljevanje nagrad vsem diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija iz Občine Rogašovci.
2. člen 
Sredstva za nagrade se zagotavljajo v okviru vsakoletnega proračuna občine.
3. člen 
Nagrade se podeljujejo diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija:
1. za raven izobrazbe 6/1: višješolski programi in višješolski strokovni programi (dosedanji programi)
2. za 1. Bolonjsko stopnjo – raven izobrazbe 6/2: visokošolski strokovni program, specializacija po višješolskem programu (dosedanji) oziroma visokošolski strokovni in univerzitetni program (bolonjski program),
3. za 2. Bolonjsko stopnjo – raven izobrazbe 7: univerzitetni program in specializacija po visokošolskem programu (dosedanji program) oziroma magisterij stroke (bolonjski program)
4. za 3. Bolonjsko stopnjo – raven izobrazbe 8/1: specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti pred imenom (dosedanji program),
5. za 3. Bolonjsko stopnjo – raven izobrazbe 8/2: doktorat znanosti,
ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v občini Rogašovci.
4. člen 
Pogoj za nagrado je opravljena diploma, opravljen specialistični študij, opravljen magistrski študij ali opravljen doktorat. V primeru neposrednega prehoda na doktorski študij se šteje le opravljen doktorat.
Kolikor je bil študijski program opravljen v tujini se upošteva le s strani pristojnih organov nostrificirana diploma.
5. člen 
Za izplačilo nagrade je potrebno vlogi priložiti osebne podatke, davčno številko, številko osebnega računa, potrdilo o opravljeni diplomi oziroma o opravljenem specialističnem programu, oziroma opravljenem magistrskem študiju ali doktoratu ter potrdilo o stalnem prebivališču.
Potrdilo o opravljenem zaključku študija je overjena fotokopija diplome oziroma potrdila o diplomiranju oziroma specializacije, magisterija ali doktorata.
Nagrado je mogoče uveljavljati v roku šest mesecev od opravljenega posameznega programa za katerega se nagrada izplačuje.
Vlagatelj mora imeti pred izplačilom nagrade poravnane vse obveznosti do Občine Rogašovci.
6. člen. 
Pred izplačilom nagrade občinska uprava izda sklep o izplačilu nagrade.
7. člen 
Višina nagrade študentom za opravljeno/i:
1. raven izobrazbe 6/1: višješolski programi in višješolski strokovni programi (dosedanji programi)
300 EUR
2. 1. Bolonjsko stopnjo – raven izobrazbe 6/2: visokošolski strokovni program, specializacija po višješolskem programu (dosedanji) oziroma visokošolski strokovni in univerzitetni program (bolonjski program)
400 EUR
3. 2. Bolonjsko stopnjo – raven izobrazbe 7: univerzitetni program in specializacija po visokošolskem programu (dosedanji program) oziroma magisterij stroke (bolonjski program)
500 EUR
4. 3. Bolonjsko stopnjo – raven izobrazbe 8/1: specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti pred imenom (dosedanji program)
700 EUR
5. 3. Bolonjsko stopnjo – raven izobrazbe 8/2: doktorat znanosti
– doktorat
1000 EUR
8. člen 
Kolikor je vlagatelj v preteklosti že prejel nagrado za zaključek posameznega študijskega programa iz naslova nagrad, je po zaključku drugega študijskega programa na višji ravni upravičen do nagrade v višini razlike med že prejeto in sedaj pripadajočo nagrado.
Nagrado za isto raven izobrazbe lahko diplomant dodiplomskega oziroma podiplomskega študija dobi le enkrat.
9. člen 
V primeru, da je prijavitelj v vlogi navajal neresnične podatke ali predložil lažna potrdila oziroma dokazila in je na podlagi teh dobil nagrado, mora nagrado vrniti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
10. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o nagradah študentom Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 72/07).
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2015-4
Rogašovci, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Rogašovci 
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti