Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3213. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije, stran 8915.

  
Na podlagi 33., 35., 36. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Piran na 8. redni seji dne 22. 9. 2015 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Občinski svet Občine Piran imenuje Posebno občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:
1. Robert Smrekar, mag. prav., Vilfanova 31, Portorož, – predsednik,
2. Peter Butinar, univ. dipl. prav., Seča 102, Portorož, – namestnik predsednika,
3. Amalia Petronio, Gradnikov trg 2, Piran, – članica,
4. Rita Lisjak, Seča 50, Portorož, – namestnica članice,
5. Mladen Knez, Strunjan 86, Portorož, – član,
6. Marisa Zottich de Rosario, Ulica svobode 5, Piran, – namestnica člana,
7. Fulvia Zudič, Trg 1. maja 12, Piran, – članica,
8. Leda Soldevilla, Ukmarjeva 14, Portorož, – namestnica članice.
2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-6/2015
Piran, dne 22. septembra 2015
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Ai sensi degli articoli 33, 35, 36 e 38 della Legge sulle elezioni amministrative locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico, 45/08 e 83/12) e all'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – testo unico), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 8a seduta ordinaria il giorno 22 settembre 2015 approva la seguente
D E L I B E R A 
1. 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano nomina la Commissione elettorale comunale particolare composta da:
1. Robert Smrekar, master in giurisprudenza, Via Vilfan 31, Portorose, – presidente,
2. Peter Butinar, laurea in giurisprudenza, Sezza 102, Portorose, – presidente supplente,
3. Amalia Petronio, Piazza Gradnik 2, Pirano, – membro effettivo,
4. Rita Lisjak, Sezza 50, Portorose, – membro supplente,
5. Mladen Knez, Strugnano 86, Portorose, – membro effettivo,
6. Marisa Zottich de Rosario, Via Libertà 5, Pirano, – membro supplente,
7. Fulvia Zudič, Piazza 1º maggio 12, Pirano, – membro effettivo,
8. Leda Soldevilla, Via Ukmar 14, Portorose, – membro supplente.
2. 
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 014-6/2015
Pirano, 22 settembre 2015
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti