Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3197. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v Občini Črnomelj, stran 8893.

  
Na podlagi 100. člena Zakona o cestah ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa ZPrCP (Uradni list RS, št. 82/13), 6. člena Zakona o voznikih ZVoz (Uradni list RS, št. 109/10 in 25/14), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 8. redni seji dne 13. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v Občini Črnomelj 
1. člen 
V Odloku o prometni ureditvi v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 81/12) se v drugem odstavku 16. člena doda četrta alineja, ki glasi:
»– Javno parkirišče za objektom Kolodvorska ulica 3 (Viniški dvorec).«.
2. člen 
(1) V oklepaju prve alineje prvega odstavka 18. člena se doda beseda »redarstva«.
(2) V drugi alineji prvega odstavka 18. člena se briše pika in na koncu doda besedilo »ter so na vidnem mestu vozila označili čas prihoda.«.
(3) Za drugo alinejo prvega odstavka 18. člena se doda nova alineja, ki glasi:
»– vozniki, ki vozilo parkirajo na parkirišču, kjer je parkiranje urejeno s plačilom parkirnine za čas do 30 minut, pri čemer morajo parkirni listek pustiti na vidnem mestu vozila.«.
(4) Doda se novi tretji odstavek 18. člena, ki glasi:
»– imetniki letnih parkirnih dovolilnic morajo veljavno dovolilnico pustiti na vidnem mestu vozila«
(5) V tretjem odstavku 18. člena, ki sedaj postane četrti odstavek se znesek »80 €« zamenja s »40 €«.
(6) V tretjem odstavku 18. člena, ki sedaj postane peti odstavek se znesek »160 €« zamenja z »80 €«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-35/2012
Črnomelj, dne 13. oktobra 2015
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost