Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3196. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o nalogah, pogojih in cenah storitev opravljanja javne službe v hmeljarstvu, stran 8892.

  
Na podlagi 117., 119., 120. in 121. člena ter za izvrševanje 124. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o nalogah, pogojih in cenah storitev opravljanja javne službe v hmeljarstvu 
1. člen 
V Pravilniku o nalogah, pogojih in cenah storitev opravljanja javne službe v hmeljarstvu (Uradni list RS, št. 45/10) se v tretji alineji 2. člena pika nadomesti z vejico in doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– introdukcija novih in tujih sort hmelja.«.
2. člen 
Četrti odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Cena storitve za nalogi ocena letnika hmelja in introdukcija novih in tujih sort hmelja je za uporabnike javne službe brezplačna in se financira iz proračuna Republike Slovenije, proračunske postavke 764910 Strokovne naloge v hmeljarstvu.«.
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-296/2015
Ljubljana, dne 26. oktobra 2015
EVA 2015-2330-0112
Mag. Dejan Židan l.r.
minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti