Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3195. Pravilnik o minimalnem času zorenja sirov za izvajanje delegirane uredbe (EU) o vzpostavitvi izredne sheme pomoči za zasebno skladiščenje, stran 8892.

  
Na podlagi četrtega odstavka 64. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o minimalnem času zorenja sirov za izvajanje delegirane uredbe (EU) o vzpostavitvi izredne sheme pomoči za zasebno skladiščenje 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa minimalni čas zorenja trdih in poltrdih sirov za izvajanje prvega odstavka 3. člena Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 2015/1852 z dne 15. oktobra 2015 o vzpostavitvi začasne izredne sheme pomoči za zasebno skladiščenje nekaterih vrst sira in vnaprejšnji določitvi zneska pomoči (UL L št. 271 z dne 16. 10. 2015, str. 15).
2. člen 
(čas zorenja) 
(1) Trdi siri za ribanje zorijo v kontroliranih pogojih najmanj šest mesecev. Trdi siri za rezanje zorijo v kontroliranih pogojih najmanj 60 dni.
(2) Poltrdi siri zorijo v kontroliranih pogojih najmanj 30 dni.
3. člen 
(veljavnost) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-404/2015
Ljubljana, dne 20. oktobra 2015
EVA 2015-2330-0138
Mag. Dejan Židan l.r.
minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost