Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2015 z dne 14. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2015 z dne 14. 9. 2015

Kazalo

2712. Sklep o uporabi Priporočil o enakovrednosti ureditev zaupnosti, stran 7624.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o uporabi Priporočil o enakovrednosti ureditev zaupnosti
1. člen
(namen in področje uporabe priporočil)
(1) Evropski bančni organ (v nadaljevanju EBA) je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) 19. junija 2014 objavil Priporočila o enakovrednosti ureditev zaupnosti (v nadaljevanju priporočila), ki so objavljena na njegovi spletni strani.
(2) Priporočila iz prvega odstavka tega člena so usmerjena k zbliževanju delovanja članov kolegija, kadar ti zagotovijo svoje mnenje v skladu s prvim odstavkom 116. člena Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 338), za namene sodelovanja v kolegiju nadzornih organov tretjih držav, ki so navedeni v prilogi priporočil.
(3) Priporočila se uporabljajo za pristojne organe, kot so opredeljeni v drugem odstavku 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen
(vsebina sklepa in obseg uporabe priporočil)
(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo priporočil za Banko Slovenije, kadar kot pristojni organ izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami v skladu z ZBan-2.
(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1) ter pri posredovanju informacij organu EBA v skladu s 35. členom Uredbe (EU) št. 1093/2010 v celoti upoštevala priporočila.
3. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 8. septembra 2015
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti