Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2015 z dne 29. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2015 z dne 29. 7. 2015

Kazalo

2368. Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom, stran 6608.

  
Na podlagi tretjega odstavka 378. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) in drugega odstavka 5. člena Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 46/15) Agencija za energijo izdaja
A K T
o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom
1. člen
(vsebina)
S tem aktom se določijo vrednosti prispevkov za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom, ki jih plačujejo končni odjemalci električne energije in končni odjemalci trdnih, tekočih in plinastih fosilnih goriv ter daljinske toplote.
2. člen
(povprečni prispevek – električna energija)
Povprečni prispevek na kW obračunske moči električne energije znaša 1,06397 eura.
3. člen
(prispevek po odjemnih skupinah končnih odjemalcev)
Za posamezne odjemne skupine končnih odjemalcev električne energije se določijo naslednje vrednosti mesečnega prispevka na kW obračunske moči električne energije:
Odjemna skupina končnih odjemalcev
Mesečni 
prispevek na kW obračunske moči v eurih
1.
VN T > 6000 – prenosno omrežje
6,80748
2.
VN T > 6000 – distribucijsko omrežje
6,80748
3.
VN 2500 < T < 6000 – prenosno omrežje
7,01995
4.
VN 2500 < T < 6000 – distribucijsko omrežje
5,85462
5.
VN T < 2500 – prenosno omrežje
2,24726
6.
VN T < 2500 – distribucijsko omrežje
2,24726
7.
SN zbiralke – T > 2500 
5,42449
8.
SN zbiralke – T < 2500 
4,90587
9.
SN T > 2500 
4,10702
10.
SN T < 2500 
1,84450
11.
NN zbiralke T > 2500 
6,22737
12.
NN zbiralke T< 2500 
3,14688
13.
NN T > 2500 
6,37796
14.
NN T < 2500 
2,95423
15.
NN brez merjenja moči
0,99297
16.
Gospodinjski odjemalci 
0,73896
4. člen
(prispevek po odjemnih skupinah končnih odjemalcev – olajšava)
Za posamezne odjemne skupine končnih odjemalcev električne energije, ki izpolnjujejo pogoje iz tretjega in četrtega odstavka 6. člena Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 46/15), se določijo naslednje vrednosti mesečnega prispevka na kW obračunske moči električne energije:
Odjemna skupina končnih odjemalcev
Mesečni 
prispevek na kW obračunske moči v eurih
1.
VN T > 6000 – prenosno omrežje
2,04224
2.
VN T > 6000 – distribucijsko omrežje
2,04224
3.
VN 2500 < T < 6000 – prenosno omrežje
2,10598
4.
VN 2500 < T < 6000 – distribucijsko omrežje
1,75639
5.
VN T < 2500 – prenosno omrežje
0,67417
6.
VN T < 2500 – distribucijsko omrežje
0,67417
7.
SN zbiralke – T > 2500 
1,62734
8.
SN zbiralke – T < 2500 
1,47176
9.
SN T > 2500 
1,23211
10.
SN T < 2500 
0,55335
11.
NN zbiralke T > 2500 
1,86821
12.
NN zbiralke T < 2500 
0,94406
13.
NN T > 2500 
1,91339
14.
NN T < 2500 
0,88627
5. člen
(povprečni prispevek – fosilna goriva in daljinska toplota)
Prispevek od porabe trdnih, tekočih in plinastih fosilnih goriv ter daljinske toplote na MWh dobavljene energije znaša 0,99045 eura.
6. člen
(prispevki na prodajno enoto energentov)
Za posamezno prodajno enoto trdnih, tekočih in plinastih fosilnih goriv ter daljinske toplote se določijo naslednje vrednosti prispevka na prodajno enoto energenta:
Energent
Prodajna enota
Prispevek v eurih 
na prodajno enoto
energenta
Zemeljski plin 
Sm3
0,00938
ELKO 
l
0,00990
Kurilno olje
kg
0,01092
Bencin
l
0,00911
Dizel
l
0,00990
Letalski bencin
l
0,00911
Kerozin
l
0,00913
Avtoplin - LPG
kg
0,01267
UNP
kg
0,01267
Daljinska toplota
MWh
0,99045
Premog, lignit, koks
kg
izračunajo dobavitelji
7. člen
(zagotavljanje sredstev)
S prispevkom iz 3. in 4. člena tega akta, ki ga plačujejo končni odjemalci električne energije na kW obračunske moči dobavljene električne energije, in s prispevkom iz 6. člena tega akta, ki ga plačujejo končni odjemalci trdnih, tekočih in plinastih fosilnih goriv ter daljinske toplote na prodajno enoto dobavljenega goriva, se zagotavljajo potrebna denarna sredstva iz prve in druge alinee 377. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) za izvajanje programov podpor.
8. člen
(davki)
Vrednosti prispevkov iz tega akta ne vključujejo davka na dodano vrednost.
KONČNI DOLOČBI
9. člen
(prenehanje uporabe predpisa)
Z dnem uveljavitve tega akta se preneha uporabljati Akt o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 38/14).
10. člen
(uveljavitev akta)
Ta akt začne veljati prvi dan v mesecu, ki sledi mesecu objave tega akta v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 319-84/2015-01/332
Maribor, dne 16. julija 2015
EVA 2015-2430-0070
 
Predsednica sveta
Agencije za energijo
Ivana Nedižavec Korada l.r.
 
Vlada Republike Slovenije je dne 29. 7. 2015 s sklepom št. 36001-4/2015/6 dala soglasje k temu aktu.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti