Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2015 z dne 29. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2015 z dne 29. 7. 2015

Kazalo

2366. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril, stran 6594.

  
Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril
1. člen
V Uredbi o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 58/03) se v 2. členu v 3. točki znesek »15.000 SIT« nadomesti z zneskom »62,59 eura«, znesek »30.000 SIT« pa z zneskom »125,19 eura«.
V 4. točki se znesek »5.000 SIT« nadomesti z zneskom »20,86 eura«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se na koncu tretje alineje pred piko doda vejica in besedilo »darilne bone, vrednostne bone, darilne žetone in dragocene kovine«.
Tretji odstavek se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »prvega, drugega in tretjega« nadomesti z besedilom »prvega in drugega«.
Peti odstavek postane četrti odstavek.
3. člen
V drugem odstavku 5. člena se za besedo »vrednosti« doda besedilo »oziroma v primerih iz drugega odstavka 3. člena te uredbe«.
V tretjem odstavku se beseda »četrtega« nadomesti z besedo »tretjega«.
V četrtem odstavku se znesek »30.000 SIT« nadomesti z zneskom »125,19 eura«.
4. člen
V prvem odstavku 9. člena se v četrti alineji pred besedo »vrednost« doda beseda »ocenjena«.
5. člen
V drugem odstavku 12. člena pred piko doda vejica in besedilo »ki urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti«.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-14/2015
Ljubljana, dne 23. julija 2015
EVA 2015-3130-0035
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti