Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

2342. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica, stran 6426.

  
Na podlagi določil Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 81/11, 30/11 odl. US, 90/12 in 111/13) in Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 5. redni seji dne 2. 7. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
1. člen
Z odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica se spreminja Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 23/13, 17/14), v nadaljevanju odlok.
2. člen
V 3. členu odloka se spremenijo posamezne opredelitve kulturnih spomenikov tako, da na novo glasijo:
»EŠD:
15553
Ime enote:
Gaj pri Pragerskem – Arheološko najdišče Žutreki
Lokacija: 
Parc. št.: 639/5, 639/6, 642/1, 642/5, 642/6, severovzhodni del 643/7, 643/12, 643/13, severovzhodni del 712/1, 715/1, 715/3, 715/4, 713/4, 715/5, 728/1, 728/2, 728/3, 728/4, 728/5, 728/6, 728/7, 728/8, 729/1, 729/2, 729/3, 730/2, 730/3, 731/1, 731/2, 732/1, 732/2, 732/3, 734, 1427, k.o. Spodnja Polskava«
Ostale opredelitve kulturnega spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD: 
20165
Ime enote: 
Pragersko – Arheološko najdišče Zadruga
Lokacija:
Parc. št.: severni del 948/39, južni del 948/35, vzhodni del 1441/31, severni del 1548/2, 1441/32, 1441/33 (del), 1548/3, 1548/5, 948/42, k.o. Spodnja Polskava«
Ostale opredelitve kulturnega spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
6886
Ime enote: 
Pragersko – Rimska cesta Celeia–Poetovio
Lokacija:
Parc. št.: 669/3, 670/4, 671/5, 672/5, 673/5, 675/4, 676/4, 677/4, 678/4, 679/5, 681/4, 683/4, 684/4, 685/4, 686/4, 687/5, 688/6, 689/6, 690/6, 691/5, 692/2, 692/3, 693, 694, 697, 698, 699, 700, 702, 708/3, 708/5, 709/3, 710/4, 711/7, 711/8, 712/4, 715/4, 715/5, 728/7, 728/8, 744/7, 744/2, 748/3, 748/5, 754/1, 754/2, 757/2, 757/4, 756, 792/9, 792/12, 792/14, 792/24, 792/25, 792/42, 792/43, 792/50, 792/57, 794/1, 794/8, 794/9, 801, 948/39, 996/4, 1000/1, 1000/56, 1000/88, 1000/90, 1000/91, 1425/2, 1426, 1461/9, 1461/10, 1465/5, 1471/1, 1471/16, k.o. Spodnja Polskava parc. št.: 441/3, 668/3, 669/2, 678, k.o. Gaj«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
6887
Ime enote:
Prepuž – Rimska cesta Celeia–Poetovio,
Lokacija:
Trasa poteka preko naslednjih parcel: Parc. št.: 1225/1, 1250/3, 1252/1, 1252/4, 1252/4, 1255/2, 1453, 1454, 1456/1, 1456/2, 1457/1, 1459, 1460, 1461, 1533/1, 1922/1, 1924, 1928, 1929, 1931/1, 1931/2, 1932, 1934, 1979, 1980, 1981, 1986, 1988, 1989, 2001, 2052, 1255/1, 2051, k.o. Vrhole pri Konjicah 192/1, k.o. Žabljek«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
6891
Ime enote: 
Slovenska Bistrica – Rimska cesta Celeia–Poetovio
Lokacija:
Trasa poteka preko naslednjih parcel: Parc. št.: 1641, 1645/5, 1645/28, 1645/30, 1645/31, 1645/32, 1645/33, 1645/34, 1645/36, 1645/38, 1645/50, 1645/51, 1651, 1652, 1655, 1656, 1657/3, 1660/74, 1660/75, 1660/83, 1660/84, 1660/85, 1660/86, 1660/87, 1660/88, 1660/89, 1660/90, 1660/91, 1660/107, 1660/122, 1696/2, 1696/5, 1696/19, 1697/2, 1697/6, 1697/7, 1697/9, 1697/10, 1697/16, 1697/28, 1697/31, 2293/1, 2293/3, 2293/4, 2293/5, 2297/6, 2297/9, 2297/12, 2300/1, 2300/2, 2301/2, 2302/3, 2307/13, 2307/15, 2307/16, 2307/17, 2308/1, 2313/1, 2313/4, 2316, 2317, 2318/1, 2347/1, 2350, 2351/1, 2474/2, 2474/4, 2500, 2501/1, 2504/6, 2510, 2518/3, 2530, 2531/1, 2532, 2698, 1645/72, 1645/74, 1645/76, 1660/129, 1660/131, 1660/132, 1660/167, 1660/206, 1660/209, 1660/214, 1702, 2293/11, 2293/12, 2293/13, 2293/14, 2293/16, 2293/17, 2293/20, 2293/21, 2293/22, 2293/9, 2302/1, 2307/24, 2313/9, 2315, 2508/3, k.o. Slovenska Bistrica«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
6892
Ime enote:
Spodnja Nova vas – Rimska cesta Celeia–Poetovio
Lokacija:
Trasa poteka preko naslednjih parcel: Parc. št.: 127/1, 127/2, 153, 154/2, 155/2, 164/5, 176/2, 177, 178/1, 178/7, 247/2, 250, 252/2, 257/6, 257/8, 658/2, 658/3, 662/8, 662/14, 674/2, 680/1, 155/1, 257/4, k.o. Spodnja Nova vas Parc. št. 2474/2, k.o. Slovenska Bistrica«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
15300
Ime enote:
Spodnja Polskava – Gomilno grobišče Velenik
Lokacija:
Parc. št.: 1336/79, 1336/88, zahodni del 1336/99, 1336/101, 1336/102, 1336/104, 1336/105, 1336/107, 1336/108, južni del 1336/119, jugozahodni del 1336/130, 1336/194, vzhodni del 1336/131, 1336/133, k.o. Spodnja Polskava«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
15301
Ime enote:
Spodnja Polskava – Rimska cesta Celeia–Poetovio
Lokacija:
Trasa poteka preko naslednjih parcel: Parc. št.: 948/39, 1336/2, 1336/84, 1336/104, 1336/105, 1336/107, 1336/109, 1336/110, 1336/111, 1336/112, 1336/113, 1336/114, 1336/119, 1336/132, 1336/133, 1338, 1441/6, 1441/8, 1441/22, 1441/23, 1442/1, 1501, 1538, 1539, 1540, 1541, 1544, 1545/2, 1546/2, 1547/2, 1548/2, 1564, 1565, 1566, 1441/32, 1548/4, 948/43, k.o. Spodnja Polskava
Parc. št.: 351/2, 351/3, 352/1, 352/2, 352/3, 359/1, 359/28, 441/1, 441/2, 442, 443, 449, 454, 456, 459, 448/1, 448/2, k.o. Pokoše«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
3. člen
V 4. členu odloka se spremenijo posamezne opredelitve kulturnih spomenikov tako, da na novo glasijo:
»EŠD:
3171
Ime enote:
Bojtina – Cerkev sv. Uršule
Opis vplivnega območja
Parc. št.: *23/3, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 12/1, 15, 3, 319/1, 319/2, 319/7, 319/8, 4/1, 4/2, osrednji del 494/2, 12/3, 12/4, k.o. Bojtina«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
2930
Ime enote:
Črešnjevec – Cerkev sv. Mihaela
Opis vplivnega območja spomenika
Parc. št: *11/1, *11/2, *166/1, *166/2, *18, severni del *19, *2, *257, *3, *8, *9, jugozahodni del 1442/1, južni del 1449, 22/10, 22/6, 23/3, 24/1, 25, 26, 27, 30/5, severni del 30/6, 30/7, 502/3, 506/1, 506/3, 507/1, 507/3, 509/5, 510/1, 513/1, južni del 513/2, zahodni del 1443/5, 1443/6, k.o. Črešnjevec«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
3062
Ime enote: 
Kebelj – Cerkev sv. Marjete
Opis vplivnega območja
Parc. št: *2, *207, *3, *4/1, *5/1, *5/2, *6, 2, 7/2, 7/4, 7/5, 22/1, 22/2, 22/3, 26, 27/1, 27/2, 28/1, 29/3, 3, 31/2, 31/3, 33/1, 33/2, 33/3, 34/1, 36/1, zahodni del 36/2, 64/5, 64/6, južni del 1577/2, zahodni del 1582, k.o. Kot«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
7020
Ime enote: 
Ogljenšak – Hiša Ogljenšak 1
Lokacija:
Parc. št.: zahodni del 525/1, k.o. Ogljenšak«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
3447
Ime enote:
Planina pod Šumikom – Cerkev sv. Treh kraljev
Opis vplivnega območja
*40, *41, 128/6, 128/7, 128/12, 128/13, 128/14, 128/15, 128/16,128/17, 128/18, 128/19, 129/1, 129/2, južni del 212/3, 212/7, južni del 285, k.o Planina
1147/3, 1147/4, 1147/6, 1147/7, 1147/8, 1147/9, 1147/10, 1147/11, 1147/12, 1147/13, 1147/14, 1147/15, 1147/16, 1147/17, 1147/18, 1147/19, 1147/20, 1147/21, 1147/22, 1147/23, 1148/3, 1148/4, 1148/6, 1148/7, 1148/8, 1148/9, 1148/10, 1148/11, 1148/12, 1148/13, 1148/14, 1149/6, 1149/7, 1149/8, 1149/9, 1149/10, 1149/11, 1504/1, 1504/2, 1504/4, 1504/5, 1505/4, 1505/6, 1505/7, 1505/8, k.o. Kot«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
6964
Ime enote: 
Slovenska Bistrica – Mestni stolp
Lokacija:
Parc. št.: 1206/3, 1216, južni del 1218, k.o. Slovenska Bistrica«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
6957
Ime enote:
Slovenska Bistrica – Hiša Trg svobode 18, Trg svobode 20
Lokacija:
Parc. št.: 1338/1, 1338/2, 1339, k.o. Slovenska Bistrica«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
6958
Ime enote:
Slovenska Bistrica – Hiša Trg svobode 19
Lokacija:
Parc. št.: zahodni del 1432, k.o. Slovenska Bistrica«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
6966
Ime enote:
Slovenska Bistrica – Mestno obzidje
Lokacija:
Poteka preko parc. št.: 1209, 1214, 1308, 1312, 1311/2, 1461/1, 1459, 1457, 1455, 1453, 1447/6, 1446, 1448, 1445/1, 1445/2, 1445/3, 1409, 1408, 1412, 1414, 1420/1, 1420/2, 1421/3, 1422/1, 1421/1, 2501/1, 1355/10, 1355/5, 1355/3, 1357, 1355/2, 1356/1, 1354, 625/2, 625/3, 624/5, 624/1, 2499, 626/1, 626/3, 627, 630, 631/1, 631/2, 635/1, 632, 635/2, 644/1, 643, 646, 1206/4, 1206/2, 1207/2, 1206/3, južni del 633, 2500/2, 1206/6, 2480/4, k.o. Slovenska Bistrica«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
17960
Ime enote:
Spodnja Ložnica – Domačija Župnik
Lokacija:
Parc. št.: *41, *42, 522/11, 250/4, k.o. Spodnja Ložnica
Utemeljitev razglasitev
Domačijo, ki stoji na robu strnjenega naselja sestavljajo: zidani hiši, ena nadstropna – vrhkletna, druga pritlična in veliko zidano gospodarsko poslopje. Poslopja pokrivajo strme dvokapne, čopaste opečne strehe. Vrhkletna hiša s funkcijo kleti v spodnji etaži in stanovanjem v zgornji etaži je datirana z letnico
1773 nad segmentno zaključenim vhodom v klet. Pritlična hiša s tradicionalno razporeditvijo prostorov, ki so v glavnem obokani, razen bivalne sobe »hiše«, ki ima lepo izdelan lesen tramovni strop in letnico 1769 ter okrasno rozeto na nosilnem tramu. V »hiši« stoji krušna peč z motivi monštrac na pečnicah. Tipično gospodarsko poslopje z dolgim hodnikom ima dekorativne prezračevalne opečne mreže v obeh čelnih zatrepih ter obokan hlev. Še izvirno ohranjena poslopja domačije so izjemen spomenik podeželskega stavbarstva.«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
29123
Ime enote:
Šmartno na Pohorju – Šetorova hiša
Lokacija:
Parc. št.: vzhodni del 131 k.o. Šmartno na Pohorju«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
3472
Ime enote:
Zgornja Ložnica – Cerkev sv. Venčeslava
Opis vplivnega območja
Parc. št: *144, *27/4, *28, *95, *96, 389/1, 389/15, 389/16, 390/1,390/2, 390/3, 391, 392/1, 392/2, 394, 395/1, 395/2, 396/1, 396/2, 397, 398/1, 398/3, 398/4, 398/5, 398/6, k.o. Zgornja Ložnica«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
2987
Ime enote:
Zgornja Polskava – Cerkev sv. Trojice
Lokacija:
Parc. št.: *93/1, 353/2, *93/2, k.o. Zgornja Polskava
Opis vplivnega območja
Parc. št: *90, *91/1, *91/2, 328/2, 331/1, 348/1, 348/2, 348/3, 348/4, 350/1, 350/2, 351, 352, 353/1, 354/1, 354/2, 354/3, 686/1, 686/3, k.o. Zgornja Polskava«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
4. člen
V 5. členu odloka se prvi stavek spremeni tako, da na novo glasi: »Za kulturne spomenike lokalnega pomena se razglasijo stavbe s parki ali z vrtovi«.
Posamezne opredelitve kulturnih spomenikov 5. člena se spremenijo tako, da na novo glasijo:
»EŠD:
6913
Ime enote:
Pragersko – Dvorec
Lokacija:
Parc. št.: 948/15, 948/16, 948/17, 948/18, 948/34, severni del 948/6, 956, 959, k.o. Spodnja Polskava«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
6955
Ime enote:
Slovenska Bistrica – Dvorec Trg svobode 16«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
5. člen
V 7. členu odloka se spremenijo posamezne opredelitve kulturnih spomenikov tako, da na novo glasijo:
»EŠD:
6982
Ime enote:
Frajhajm – Vidčevo znamenje
Utemeljitev razglasitve
Čokato poznobaročno znamenje kvadratnega tlorisa stoji med domačijama Videc in Pregel. členi ga ena sorazmerno majhna polkrožno zaključena niša, pokriva pa piramidasta strešica iz skrilja. Znamenje je
zidano iz kamna in gladko ometano. Postavili so ga na prehodu 18. in 19. stoletja ter predstavlja kvaliteten primerek poznobaročne obrtniške umetnosti«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
20141
Ime enote:
Kalše – Nagrobna plošča Krištofa Pragerja
Lokacija:
Parc. št.: osrednji del 122/1, k.o. Kalše, v severni steni stavbe št. 58, k. o. Kalše«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
7063
Ime enote:
Lukanja – Spomenik ustanovitvi Pohorskega odreda na Pesku«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
20152
Ime enote:
Pragersko – Spomenik NOB
Lokacija:
Parc. št.: 1015/16, k.o. Spodnja Polskava«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
7005
Ime enote:
Veliko Tinje – Znamenje
Utemeljitev razglasitve
Znamenje kvadratnega tlorisa stoji vzhodno od jedra vasi Veliko Tinje, ob cesti proti Turiški vasi. Sestavljeno je iz ožjega spodnjega dela s polkrožno zaključeno nišo, vrh katerega se dviga nekoliko širša hišica, ki je na vseh štirih straneh členjena s prav tako polkrožno zaključenimi nišami. Znamenje je gladko ometano, prekriva ga piramidasta strešica iz skrilja. Slopno baročno znamenje je nastalo v 18. stoletju in predstavlja kvaliteten primerek baročne obrtniške umetnosti«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
6. člen
V 9. členu odloka se spremenijo posamezne opredelitve kulturnih spomenikov tako, da na novo glasijo:
»EŠD:
660
Ime enote:
Slovenska Bistrica – Mestno jedro
Lokacija:
Parc. št.: 1206/2, 1206/3, 1206/4, 1206/5, 1206/6, 1207/1, 1207/2, 1208/4, 1208/5, 1208/6, 1209, 1210, 1211/1, 1211/2, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, južni del 1218, 1307, 1308, 1309/1, 1309/2, 1309/3, 1310/1, 1310/2, 1310/3, 1311/1, 1311/2, 1311/3, 1311/4, 1312, 1313/1, 1313/2, 1313/3, 1314, 1315/1, 1315/2, 1316, 1317/1, 1317/2, 1318, 1319, 1320/1, 1320/2, 1321/1, 1323, 1324/1, 1324/2, 1325, 1326/1, 1326/2, 1327, 1328, 1329/1, 1329/2, 1329/3, 1329/4, 1329/5, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334/1, 1334/2, 1334/3, 1334/4, 1334/5, 1334/6, 1334/7, 1334/8, 1334/9, 1335/1, 1335/2, 1335/3, 1335/4, 1335/5, 1336/1, 1336/2, 1337/1, 1337/2, 1338/1, 1338/2, 1339, 1340/1, 1340/2, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345/1, 1345/2, 1345/3, 1346, 1348, 1349, 1350, 1351/1, 1351/2, 1352, 1353, 1354, 1355/1, 1355/2, 1355/3, 1355/4, 1355/5, 1355/6, 1355/7, 1355/8, 1355/9, 1355/10, 1355/11, 1356/1, 1356/2, 1357, 1359, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404/1, 1405, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420/1, 1420/2, 1421/1, 1421/2, 1421/3, 1421/4, 1422/1, 1423/1,
1423/2, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428/1, 1428/2, 1428/3, 1429, 1430, 1431/1, 1431/2, 1432, 1433, 1434, 1435/1, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445/1, 1445/2, 1445/3, 1446, 1447/3, 1447/4, 1447/5, 1447/6, 1448, 1449, 1450/1, 1450/2, 1451, 1452, 1453, 1454/1, 1454/2, 1455, 1456/1, 1456/2, 1457, 1458/1, 1458/2, 1458/3, 1458/4, 1458/5, 1458/6, 1458/7, 1458/8, 1458/9, 1459, 1460, 1461/1, 1461/2, 1462/1, 1462/2, 1462/3, 1463/1, 1463/2, osrednji del 2474/3, 2475/4, 2475/5, 2480/4, 2484/2, jugozahodni del 2486/1, 2489, vzhodni del 2490/1, 2490/2, 2490/3, 2498, 2499, severni del 2500/2, severozahodni del 2501/1, severni del 2502, 2780, 293/2, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300/3, 301, 302, 304, 305/1, 305/4, 305/5, 456, 457, 458, 520/2, 520/3, 520/4, 520/5, 521/1, 521/2, 522/4, 522/5, 522/8, 522/9, južni del 522/6, 522/7, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, vzhodni del 531/1, 564/1, 565/2, 566, 567, 568, 569/1, 569/2, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579/1, 579/2, 580, 581/1, 581/2, 582/1, 582/2, 583/1, 583/2, 584, 586, 588, 589, 590, 591, 592/1, 593/1, 593/2, 594, 595, 596, 597/1, 597/2, 598/1, 598/2, 599, 600/1, 600/2, 600/3, 601, 602/1, 602/2, 602/3, 602/4, 603, 604, 605, 606/1, 607, 608, 612, 614, 615/2, 616, 617/1, 618, 619/2, 619/3, 619/4, 620, 622, 624/1, 624/3, 624/4, 624/5, 625/2, 625/3, 625/4, 626/1, 626/2, 626/3, 626/4, 626/5, 627, 628, 629/1, 629/2, 630, 631/1, 631/2, 632, 633, 634/1, 634/2, 635/1, 635/2, 636, 637, 638/1, 639/1, 639/2, 640, 641, 642, 643, 644/1, 644/2, 644/3, 645, 646, 650, 700, 701/1, 701/2, 702, 703, 704, 705, 707, 709/1, 709/2, 711/1, 711/2, 712, 713, 714, 715/1, 715/2, 716, 717/4, 717/5, 717/6, 718, 720, 722/1, 722/2, 722/3, 723, 724, 726, 727, 728, 729, 730, 732, 733, 737/14, 737/15, 737/16, 738, 739/1, 739/2, 739/3, 740/1, 740/2, 741, k.o. Slovenska Bistrica«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
»EŠD:
681
Ime enote:
Spodnja Polskava – Vas
Lokacija:
Parc. št.: *101, *105, *107, *108, *109, *110/1, *111, *112/1, *112/2, *113, *114, *117, *118, *123, *124, *127, *128, *132, *134, *136, *137, *145, *148/1, *148/2, *150, *153, *157, *16, *17, *180, *20/1, *20/2, *204, *22, *23/1, *23/2, *257, *27, *28, severni del *298, *303, *36, *362, *364, *37, *39, *43, *47, *48, *49, *51, *52/1, *52/2, *53, *57, *58, *60, *62, *64, *74, *82, *83, *84, *85, *86, *88, *90, *91, *92/1, *92/2, *92/3, *93, *94, *95/1, *95/2, *96, *99, 100, 101/10, 101/7, 101/8, 101/9, 105/4, 105/5, 11, 123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 123/5, 123/6, 13/3, 14/1, 1409/1, 1409/2, 1409/3, 1409/4, 1409/5, 1411/4, jugovzhodni del 1413/3, 1413/4, 1415/1, jugovzhodni del 1415/2, 1415/3, 1415/4, 1415/5, 1415/6, 1415/7, severozahodni del 1425/6, severni del 1444/2, severni del 1454/4, 1461/21, del 1461/22, jugovzhodni del 1462/1, 1462/3, 1473, 15/2, 15/3, 1589, 1590, 19, 2/1, 2/10, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 20/2, 20/3, 20/4, 210/1, 210/2, 210/3, 211/1, 211/2, 211/3, 211/4, 216, 22/1, 22/2, 22/3, 224/4, 224/5, 23, 230/1, 232/1, 232/2, 24/1, 24/2, 25, 255/3, 256/1,
256/3, 257/2, 257/4, 257/5, 258/2, jugozahodni del 259, 260/1, 261/1, 261/3, 262/2, 262/3, 263/4, 264/3, 265/2, 28, 30/1, 30/2, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 39, 4, 40, 41/1, 41/3, 41/4, 42/1, 42/2, 44/1, 44/2, 44/4, 446/1, 446/2, 447, 449, 45/1, 45/2, 45/4, 45/15, 45/7, 45/8, 451, 452, 453/1, 453/2, 454, 455/1, 455/2, 456, 457/1, 457/2, 457/3, 458/1, 459/1, 459/2, 46, 48, 49, 5, 53/1, 53/2, 55/1, 60/1, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67/1, 67/3, 68, 69, 7, 70/1, 70/2, 72, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 74/3, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87/1, 87/2, 88, 89/10, 89/11, 89/2, severovzhodni del 89/4, 89/5, 89/6, 9, 95, 96, 97, 98, 99/1, k.o. Spodnja Polskava«
Ostale opredelitve spomenika ostanejo nespremenjene.
7. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-11/2015-10
Slovenska Bistrica, dne 2. julija 2015
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost