Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

2340. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec, stran 6423.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13 in 14/15 – ZUUJFO), 3. člena Pravilnika plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – UPB) sta Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 8. redni seji, 1. 7. 2015 in Občinski svet Občine Mislinja na 7. redni seji 16. 7. 2015 sprejela
S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
I.
S tem Sklepom se dopolnjuje Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 14/14 in 31/14), tako da se na koncu prvega odstavka I. točke doda naslednje besedilo: »V razvojnem oddelku 866,76 EUR«.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2015 dalje.
Št. 602-7/2013
Slovenj Gradec, dne 1. julija 2015
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l. r.
 
Št. 041-03/2015
Mislinja, dne 16. julija 2015
Župan
Občine Mislinja
Bojan Borovnik l. r.

AAA Zlata odličnost