Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

2330. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči, stran 6397.

  
Na podlagi 30. člena Statuta Občine Kranjska Gora – uradno prečiščeno besedilo (UPB1), Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/2014 ter Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Kranjska Gora, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2015, podajamo
O B V E S T I L O
o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba za državne pomoči in razvoj dne 3. 7. 2015 posredovala Evropski komisiji povzetek podatkov o shemi državne pomoči v obliki, določeni v Prilogi II.
Evropska Komisija je dne 7. 7. 2015 potrdila prejem povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o identifikacijski številki pomoči.
Shema državne pomoči »Podpore programom razvoja podeželja v Občini Kranjska Gora za programsko obdobje 2015–2020«, se vodi pod identifikacijsko številko: SA.42430(2015/XA).
Št. 330-11/2015-6
Kranjska Gora, dne 20. julija 2015
 
Župan
Občine Kranjska Gora
Janez Hrovat l.r.
 

AAA Zlata odličnost