Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

2328. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 414/2, 414/3 in 414/4, vse k.o. 1810 – Stična, stran 6396.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – UPB1) ter 2. in 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US: U-I-150/04-19, 120/06 – Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 – Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 7. redni seji dne 6. 7. 2015 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 414/2, 414/3 in 414/4, vse k.o. 1810 – Stična
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi zemljišče:
– parc. št. 414/4 v izmeri 122 m2, k.o. 1810 – Stična,
– parc. št. 414/3 v izmeri 31 m2, k.o. 1810 – Stična,
– parc. št. 414/2 v izmeri 266 m2, k.o. 1810 – Stična.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0023/2015-4-412
Ivančna Gorica, dne 6. julija 2015:
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost