Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

2323. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2276/2, 2290/5, 2276/3, vse k.o. 1830 – Ambrus, stran 6395.

  
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) in 16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, 11/15 – UPB1) je Občinski Svet Občine Ivančna Gorica na 7. seji dne 6. 7. 2015 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2276/2, 2290/5, 2276/3, vse k.o. 1830 – Ambrus
I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 2276/2, k.o. 1830 – Ambrus v izmeri 19 m2, parc. št. 2290/5, k.o. 1830 v izmeri 3 m2 in parc. št. 2276/3, k.o. 1830 – Ambrus v izmeri 2 m2 s tem prenehajo biti zemljišča s statusom grajenega javnega dobra in postanejo lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0046/2015-3-412
Ivančna Gorica, dne 6. julija 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost