Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

2303. Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2015, stran 6319.

  
Na podlagi tretjega odstavka 10. člena in 1. točke 45. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS in 90/12 – ZdZPVHVVR) ter sedmega odstavka 15. člena in za izvrševanje petega odstavka 6. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o spremembi in dopolnitvi Odredbe o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2015
1. člen
V Odredbi o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2015 (Uradni list RS, št. 91/14) se v prvem odstavku 12. člena besedilo »št. 1148/2014 z dne 28. oktobra 2014 o spremembi prilog II, VII, VIII, IX in X k Uredbi (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L št. 308 z dne 29. 10. 2014, str. 66)« nadomesti z besedilom »2015/728 z dne 6. maja 2015 o spremembi opredelitve snovi s specifičnim tveganjem iz Priloge V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij(UL L št. 116 z dne 7. 5. 2015, str. 1)«.
2. člen
Za 26. členom se dodata novo VI. poglavje in 26.a člen, ki se glasita:
»VI. PREVENTIVNI UKREPI PRI KOPITARJIH
26.a člen
(1) Na infekciozni metritis kopitarjev (CEM) je treba v času od 15. avgusta do 31. decembra dvakrat v razmaku sedmih dni pregledati žrebce na pripustnih postajah.
(2) Preiskave opravi NVI na vzorcih predsemenske tekočine ali semena žrebcev in genitalnih brisov prepucija, uretre in fosse urethralis, ki jih zagotovi imetnik oziroma skrbnik živali.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-5/2015
Ljubljana, dne 7. julija 2015
EVA 2015-2330-0100
Mag. Dejan Židan l.r.
minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti