Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

2286. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Celju, stran 6313.

  
Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09, 46/13 in 95/14 – ZUPPJS15) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka 110-10/2015 z dne 4. 6. 2015, na 43. redni seji dne 24. 6. 2015 izdala naslednjo
O D L O Č B O
1. Metka Kaker, rojena 27. 12. 1978, se imenuje za državno pravobranilko na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Celju, za dobo osmih let.
2. Državna pravobranilka MetkaKaker na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Celju nastopi delo 1. 7. 2015.
Št. 70201-12/2015
Ljubljana, dne 24. junija 2015
EVA 2015-2030-0042
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost